توصيه مطلب
۰
 
جام‌جهاني در چين
 

جام‌جهاني در چين
 
ايراس؛ چين اگرچه ميزبان جامجهاني نبود، اما شروع اين جام را در كشور خود جشن گرفت. يكي از شيريني فروشيها به همين مناسبت كيك جامجهاني را تهيه كرده است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36444