توصيه مطلب
۱
 
به سمت تركمنستان
 

به سمت تركمنستان
 
ايراس؛ جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه های به هم پیوستهای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند میداد. تصاويري از جاده ابريشم به سمت تركمنستان در زير به چشم مي خورد.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 35138