توصيه مطلب
۰
 
تصاویری از شهر تاریخی مرو در تركمنستان
 

مرو از شهرهای باستانی آریاییان و از مراکز فرهنگی ایران بوده‌است
 
مرو از شهرهای باستانی آریاییان و از مراکز فرهنگی ایران بوده‌است

ايراس؛ تاریخ مَرو به پیش از میلاد مسیح میرسد. مرو از شهرهای باستانی آریاییان و از مراکز فرهنگی ایران بودهاست. داریوش اول در سنگنبشته بیستون مرو را مَرگَوش نامیده و با باختر اسم برده است. اما جغرافیانویسان قدیم آن را مَرْگیانا نامیده و جداگانه ذکر کردهاند. مرگیان یا مرو از سرزمینهای تابع اشکانیان بشمار میآمد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 34008