توصيه مطلب
۰
 
زيبايي هاي آبراه بزرگ چين
 

زيبايي هاي آبراه بزرگ چين
 
ايراس؛ آبراه بزرگ چين كه به عنوان بزرگترين رودخانه مصنوعي جهان شناخته مي شود از این کشور آغاز شده و پس از گذشتن از چندين شهر به هانژوا مي رسد. 

اين رودخانه قدیمی ترين و بلندترین مسیر آبی ساخت بشر است و داراي زيبايي هاي فراواني مي باشد.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36652