توصيه مطلب
۰
 
نوروز با حال و هوای ترکمنستانی
 

نوروز با حال و هوای ترکمنستانی
 
ایراس؛ روزگاری مردم ترکمنستان سالشان با بهار طبیعت آغاز می شد و دلشان با تازگی و طراوت طبیعت تازگی می یافت. در دوران تسلط حکومت شوروی مردم ترکمنستان از آداب و رسوم خود دور نگه داشته شده بودند. این سیاست نتوانست در تمام این سال ها خاطرات نوروزی را از صحنه زندگی مردم بزداید و همچنان مردم ساکن در این دیار، نوروز را گرامی می دارند و مراسم آن را بر پا میکنند.
Share/Save/Bookmark
مرجع : فارس
کد خبر: 34816