توصيه مطلب
۰
 
همایش امنیت و همکاری در حوزه «خزر» و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد
 

ايراس: در همایش سالانه «آلماتی» موسوم به «مسائل امنیتی و همکاری در منطقه خزر و آسیای مرکزی» مهمترین مباحث مربوط به منطقه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ در همایش سالانه «آلماتی» موسوم به «مسائل امنیتی و همکاری در منطقه خزر و آسیای مرکزی» مهمترین مباحث مربوط به منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این همایش که در ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) سال جاری به ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری قزاقستان و بنیاد «فریدریش ابرت» در آسیای مرکزی برگزار خواهد شد، نمایندگان نهادهای رسمی قزاقستان و همچنین دیپلماتها، محققان و کارشناسانی از کشورهای منطقه و همچنین آذربایجان، ایران، افغانستان، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی شرکت خواهند کرد. در اطلاعیهای که به این مناسبت از سوی مرکز مطالعات استراتژیک قزاقستان پخش شده، همچنین آمده است: در حال حاضر شکلگیری سیستمهای امنیتی جهانی و منطقهای بدون در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیکی و جغرافیای اقتصادی منطقه خزر و آسیای مرکزی غیرممکن خواهد بود.

در شرایط افزایش پیچیدگی اوضاع بینالمللی و با توجه به خروج نیروهای نظامی آیساف از افغانستان در سال ۲۰۱۴، منطقه بیش از گذشته مورد توجه سیاستمداران و کارشناسان قرار گرفته است. در این راستا، همایش آلماتی میتواند فرصتی را فراهم کند تا سیاستمداران، دیپلماتها، دانشگاهیان و کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی با استفاده از آن بتوانند مسائل کلیدی مطرح و راهکارهای تحکیم امنیت منطقه و همکاری در حوزه خزر و آسیای مرکزی را ارائه دهند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28884