توصيه مطلب
۰
 
"نامه هاي ماكسيم گوركي"
 

"ماکسیم گورکی" در شمار نویسندگان بزرگ روسیه به حساب می آید که آثار غنی و پرباری از خود به جا گذاشته است. البته او نه تنها در عرصه ادب و هنر بلکه در زمینه مبارزات و انقلابی گری بسیار خوش درخشیده است.
"نامه هاي ماكسيم گوركي"
 
ایراس؛ : "نامه های ماکسیم گورکی" اثری است که روایتی از واقعیت را در خود دارد و مجموع نگاشته های افراد مختلف از جای جای جهان به گورکی می باشد.

تعداد نويسندگان مشهور جهاني كه همانند گوركي گنجينه اي از نامه به جا گذاشته باشند چندان زياد نيست. مجموعه نامه هاي دست نويس او بالغ بر حدود ۲۰ هزار فقره است و نامه هايي كه براي او ارسال شده نيز بسيار است. "كنستانتين فدين" به درستي اشاره كرد كه، «از همه روسيه ـ ژير و جوان ـ به گوركي نامه نوشتند. فقط يك قلم از آرشيوهاي گوركي بيش از ۱۳ هزار نامه از نويسندگان شوروي است.»

اين تقدير تاريخ است كه زندگي گوركي عميقا با مسائل كليدي زمان او به هم گره خورده است. اين امر مبين اهميت نامه هاي اوست، نامه هايي كه روشن گر جنبه هاي بسيار متنوعي از زندگي مردم روسيه، اروژا و آمريكا در ثلث اول قرن بيستم است.

در اين اثر صحبت از ارزش ها و اموري است كه اگر ابدي نباشد دست كم، به اين زودي ها كهنه و بي ارزش نمي شوند، چون در مقابل ضد ارزش هايي مثل فقر و قحطي و فساد، ظلم و شكنجه و استبداد، توطئه و ترور قرار مي گيرند. در مجموعه اين نامه ها به غير از داده هاي مهم تاريخي، سياسي، ادبي، اجتماعي و مثل آن ارزش هاي اخلاقي پسنديده اي مطرح است كه در گذرگاه تاريخ با وجود همه جابه جايي ها، تحولات و تغييرات زماني و مكاني، تقريبا ثابت، پذيرفته شده، مستحسن و مقبول اند. مواضعي مثل انسان دوستي، مبارزه عليه فقر و جهل، تمايل به گسترش علم و ادب و هنر.

"ساموئل مارشاك" در اظهار نظر درباره ميراث ادبي گوركي گفته است: "زماني در آينده، وقتي اين نامه ها يك جا گردآوري شد، نشان خواهد داد دنيايي كه اين نويسنده بزرگ و مرد استثنايي با آن در ارتباط بود، چقدر وسيع بوده است."

نامه هاي گوركي از بسياري جهات آموزنده است: يك منتقد ادبي يا هنرمند، يك زندگي نامه نويس يا مورخ، چيزهاي باارزش و لازمي در آن ها مي يابد. اما بزرگ ترين ارزش آن ها مربوط به كشش انساني آن است.

منبع:
 نامه هاي ماكسيم گوركي، ترجمه ی حسين نير، نشر ديگر؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36821