توصيه مطلب
۱
 
نوروز در تاجيكستان
 

نوروز در تاجيكستان
 

ايراس: عید نوروز در تاجیکستان و برخي دیگر از نقاط آسیای مرکزی "عید سر سال" یا "عید سال نو" نامیده میشود. تاجیکان همچون دیگر ایرانینژادها آیین و آداب خاصی برای جشن نوروز دارند. نوروز در تاجیکستان با سالشمار دهقانی تاجیکی اول ماه حمل و با حساب میلادی ۲۱ یا ۲۲ مارس شروع میشود که به نام "خیدیر ایام" یعنی جشن بزرگ معروف است. 

مردم تاجیکستان به ویژه بدخشانیان در ایام عید نوروز خانهتکانی و ظروف خانه را کاملا تمیز میکنند تا گردی از سال کهنه باقی نماند و برابر رسم دیرینه نوروز قبل از شروع عید نوروز بانوی خانه وقتی که خورشید طلوع کرد دو جارو را که سرخ رنگ است و درفصل پاییز از کوه جمع آوری کرده و تا جشن نوروز نگاه داشته در جلوی خانه راست میگذارند، زیرا رنگ سرخ برای این مردم رمز نیکی و پیروزی و برکت است. پس از طلوع کامل خورشید هر خانواده میکوشد هرچه زودتر وسایل خانه را به بیرون آورده و یک پارچه قرمز را بالای سر در ورودی خانه بیاویزد که این معنی همان رمز نیکی و خوشی ایام سال است. سپس درها و پنجرهها باز میشوند تا هوای نوروزی و بهاری که حامل برکت و شادی است وارد خانه شود.

تاجیکها هم تقریبا همچون ایرانیها سفره هفتسین میچینند که به آن سفره "دسترخان" میگویند اما جشن نوروز را برخلاف ایرانیها به خیابانها میکشاندند تا همه در آن شریک باشند در واقع نوروز در تاجیکستان فقط به خانهها نمیآید بلکه تمام شهر را متحول میکند.

 
مسابقه بزكشي
مسابقه بزکشی هم یکی دیگر از برنامههای جدا نشدنی از جشن نوروز در تاجیکستان است. لاشه بز را وسط میدان میگذارند و از بلندگویی که روی کانتینری آن سوی میدان نصب شده در هر دور، مقدار جایزه و نام کسبهای که هزینه جایزه این دور را متقبل شده اعلام میکنند. بعضیها شرکت میکنند و آنهایی که جایزه باب میلشان نباشد اطراف میدان سوارکاری یورتمه میروند تا دور بعدی آغاز شود. مسابقه تا جایی که جایزه دهندهای باشد ادامه پیدا میکند. 

در زمین بازی میدان بزکشی دو تکه پارچه قرمز بیش از هر چیز جلب توجه میکند، یکی پرچم جایی که مقصد نهایی لاشه بز است و دیگری دستار داور مسابقه که با ریش سفید و بلندش وسط میدان ایستاده است. مسابقه بزکشی شاید تنها میراث باقی ماندهای است که حس جنگهای سلحشورانه باستان را در ذهن هر تماشاگری تداعی میکند. آش پلو، سومنک(سمنو)، کلوچه، انواع شرینی، سمبوسه، نان فتیر، نان چپاتی، انار، ماستابه، انگور، سیب، مویز، گردو، بادام، برگهی زردآلو و هلو از جمله خوراکیهای سنتی است که در عید نوروز بر سفرهی هر خانوادهی تاجیک دیده میشود. 

غذاهاي نوروزي
تاجیکها در نخستین روز نوروز، صبحانه را با انواع غذاهای شیرین صرف میکنند که عبارت است از حلوا، شیربرنج، غوز حماچ، به این امید که تا پایان سال زندگیشان شیرین باشد. پس از صرف صبحانه پارچه سرخی را بالای در ورودی خانه میآویزند که آن را نشانه بهروزی و خوشبختی میدانند. آنگاه اثاث خانه را که از قبل تمیز کردهاند به طرزی نیکو میچینند، سپس پنجرهها را میگشایند تا نسیم نوروزی در زوایای خانه به گردش درآید. 

همه لباس تازه به تن میکنند و کوچکترها در حالیکه غنچهای از گل سرخ در دست دارند نزد بزرگترها میروند و با گفتن"شاگون بهار مبارک" سالی خوش برایشان آرزو میکنند. در بدخشان در شب دوم سال نو از کله و پاچه گوسفند و گندم غذای مخصوصی تهیه میکنند که به آن "باج" میگویند.

منبع: now-ruz

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 22673