توصيه مطلب
۰
 
مجوز انتقال آب خزر نهایی شد
 

ايراس: مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه برای انتقال آب از سد "کانی سیب" به دریاچه ارومیه برنامه ریزی شده است گفت: با تکمیل مجوزهای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، اجرای این طرح امسال در دستور کار قرار می گیرد. به گزارش ايراس به نقل از مهر، محمدرضا رضازاده با اعلام اینکه بلندترين دهانه پل كشور بر روی دهانه سد کارون ۴ به زودی به بهره برداری می رسد گفت: اميدواريم امسال عمده فعاليت هاي راه هاي جايگزين سدهاي كارون ۳ و ۴ به انجام برسد.

مشاور وزیر نیرو با تشريح برنامه هاي ديگري كه در طول سال ۹۲ اضافه بر فعاليت هاي اين شركت در طرح هاي مختلف صورت خواهد گرفت اظهار داشت: از فعاليت هايي كه از پیش در دستور كار بوده است مي توان به انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي كشور اشاره كرد كه مجوزهاي لازم اين طرح اخذ شده است. وي ابراز اميدواري كرد در سال جاري در مقاطع مختلف، كارگاه ها و جبهه هاي مختلف پروژه اجرايي شود.

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران اظهار داشت: طرح جديد ديگري كه به اين شركت منتقل شده بحث انتقال آب از سد كاني سيب به درياچه اروميه است كه پیش از این توسط آب منطقه اي آذربايجان غربي انجام مي شد و دستگاه اجرايي آن آب و نيرو تعيين شده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: از ابتداي سال مراحل تحويل و تحول اين طرح در حال انجام است. رضازاده به شماری از طرح ها كه فعاليت هاي جديدي در آنها تعريف شده است اشاره كرد و افزود: به طور مثال در سد رودبار لرستان كه هم اكنون از طريق خط اعتباري خارجي در حال اجرا است پروژه تلمبه ذخيره اي تعريف شده كه در موافقت نامه طرح گنجانده و به اهداف طرح اضافه شد تا پروژه تلمبه ذخيره اي نيز در آن جاي بگيرد و افزون بر ۵۰۰ مگاوات نيروگاه خود، ۵۰۰ مگاوات نيز به صورت تلمبه ذخيره اي در كنار طرح ايجاد شود.

رضازاده گفت: همچنين در سد سيمره نيز يک پروژه تلمبه ذخيره اي در كنار پروژه سد و نيروگاه سيمره تعريف شده است. وی يادآور شد: براي سد آزاد نيز از پیش پروژه تلمبه ذخيره اي تعريف و رديف اعتباري نيز گرفته شده است و اكنون مشغول عقد قرارداد با شركت ايراني - خارجي آن هستيم تا از خط اعتباري خارجي استفاده شود. مشاور وزیر نیرو در پايان به برخي از طرح ها كه در سال هاي گذشته در شرح فعاليت هاي اجرايي بود اشاره كرد و گفت: در سال جاري تلاش مي شود در طرح هايي مانند طرح خراسان ۳ حجم فعاليت ها اضافه تر شود و فعاليت ها در آنها توسعه بيشتري پيدا كند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28848