توصيه مطلب
۱
 
به مناسبت درگذشت روحانی برجسته تاجیک
پايان حيات پربركت "داملا محمدی"
 

پايان حيات پربركت "داملا محمدی"
 
ايراس: شخصیتهای سرشناس مذهبی تاجیکستان، درگذشت داملا محمدی قمسنگری را ضایعهای بزرگ در میان جامعه اسلامی آسیای مرکزی عنوان کردند و با اشاره به زحمات مرحوم در حفظ و تقویت ارکان اسلام او را یک چهره درخشان دانستند.

حاجی اکبر تورهجانزاده روحانی و سیاستمدار شناخته شده تاجیک گفت: برای مردم تاجیک فوت عالم معروفی به مانند حضرت داملا محمدی فاجعهای بزرگ است. وی افزود: روانشاد از بزرگترین علما و باتقواترین و حقگویترین دانشمندان و پیشوایان مذهبی بوده که همیشه و در همه حال با تبلیغ دین مبین اسلام و تهیه کتابها و دستورات آموزش اسلامی مشغول بودند. وی تاکید کرد: مرگ این دانشمند و پیشوای روحانی که نفوذ برجستهای در بیشتر مناطق تاجیکستان داشت، خسارت سنگینی برای جامعه این کشور به خصوص برای اهل تقوا و خانواده ایشان است.

"محییالدین کبیری" رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان نیز گفت: حضرت داملا از ستونهای دین و ایمان، علم و معنویت و از قویترین تکیه گاه اندیشههای معتدل و سالم اسلامی در کشور بود که در چندین سال اخیر در حوزه های علم، طریقت، اندیشه و فقه نقش کلیدی و حتی رهبری داشتند. وی افزود: با این همه جایگاه، این حضرت رفتار خاکسارانه و زندگی ساده را پیشه و اختیار کرده که در حقیقت تجسم چهره واقعی یک بزرگوار است. این مقام مذهبی تاجیکستان تاکید کرد: داملا محمدی حیات پر از برکت خویش را در خدمت دین، علم و ملت وقف کرده و در زندگی خویش تنها قران، سنت، رضایت پروردگار و منفعت مردم را میزان موضعگیری و فتواهایش قرار میداد.

وی گفت: با مرگ این حضرت، ملت تاجیک شخصیتی را از دست داد که هیچ قدرتی، گروهی و انجمنی نتوانسته ذهنیت اورا تحت تاثیر قرار دهد بلکه ایشان با ایمان راسخ، استواری در موضع و اعتدال اندیشه دیگران را هدایت میکرد. وی همچنین افزود: داملا محمدی این اجازه را به کسی نداده که از نام، آبروی و جایگاهش به نفع خود استفاده کند. به اعتقاد کبیری، زندگی و عملکردهای این حضرت برای مسلمانان به خصوص شخصیتهای که ادعای پیشوای و رهبری مسلمانان در کشور را دارند الگو و نمونه برای عبرت و پیروی است. به اندیشه این مقام مذهبی تاجیک هر مسلمانی که اگر بخواهد سربلندی دنیا و آخرت را داشته باشد باید زندگی را به مانند این حضرت که مالامال از روحانیت و تقوا و عدالت بود اختیار کند.

"داملا معروف" عضو شورای اسلامی مرکز اسلامی تاجیکستان و امامخطیب مسجد سرآسیا شهر دوشنبه نیز گفت: محمدی قمسنگری نفری بودند که در زمان اتحاد شوروی سابق نیز در حمایت از دین اسلام سخن میگفتند و خدمات بسیار شایسته در جهت پایداری اسلام و اندیشه ملی و مذهبی در این جامعه را کردهاند. وی داملا محمدی را از جمله شاگردان مناسب مکتب قاضی عبدالرشید و از دیگر شخصیتهای مشهور مذهبی قرن گذشته میلادی در تاجیکستان دانسته و افزود: مرحوم در زندگی نیز با حفظ و مراعات دانشهای اندوخته با تقوا و ایمان جایگاه برجستهای داشتند.

"مولوی محمدقاسم" دیگر از شخصیتهای مذهبی تاجیکستان بر این باور است که داملا محمدی واقعا یک دانشمند آگاه و صبور در راه توسعه علوم اسلامی بوده و از جمله پاکان و خیراندیشان، شخصیتهای صاحبمسلک، عارف و فقیه ورزیده در تاجیکستان بود. وی افزود: خوشبختانه این استاد بزرگ صدها شاگرد و عالم و فرزندان عالم و شجاع و خدمتگزار در راه اسلام و جامعه به میراث گذاشته که هر کدام راه او را ادامه خواهند داد.

به اعتقاد این روحانی تاجیک، مرحوم خدمات بسیاری در راه خداشناسی و تعلیم و تربیت و آموزش علوم دینی، حفظ عفت، نجابت، پاکی، رشد اخلاق و معنویت جامعه و از جمله جوانان دوستدار علوم دینی انجام داده است. مراسم وداع و تشیع جنازه داملا سید احمد قمسنگری در مسجد مرکزی ناحیه قمسنگیر در دویست کیلومتری جنوب تاجیکستان با حضور مقامات رسمی، روحانیان سرشناس و دوستداران مرحوم برگزار شد. داملا محمدی پنجشنبهشب گذشته در پی بیماری و در هشتادوهفتمین سال عمر پر برکت خود در روستایی به نام «قزیل نشان» که محل زیست و اقامتش بود، درگذشت.

منبع: فارس
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26697