توصيه مطلب
۰
 
نشست هيئت امناي مؤسسه آموزشي اکو در ترکيه
 


ايراس: نشست هيئت امناي مؤسسه آموزشي اکو در آنکارا برگزار مي شود. به گزارش ايراس به نقل از موج؛ نشست هيئت امناي مؤسسه آموزشي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) (ECOEI) 2 و 3 آوريل (14 و 15 فروردين) در آنکارا برگزار خواهد شد. پيش از برگزاري اين نشست، گروه کارشناسان عاليرتبه مؤسسه آموزشي اکو تشکيل جلسه خواهند داد. در اين نشست، هيئت امناي مؤسسه آموزشي اکو که بازوي سياست گذاري و تصميم گيري اين مؤسسه به شمار مي آيد، مسائل مرتبط با عملياتي کردن اين مؤسسه را نهايي خواهد کرد.
بر اساس برنامه اعلام شده، در اين نشست پيش نويس مقياس ارزيابي براي مشارکت هاي اجباري (فرمول کاري)، پيش نويس بودجه براي سال 2012-2013، تصويب پيش نويس برنامه کاري (2012 تا 2013) و همچنين نخستين رئيس پيشنهادي براي اين مؤسسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. گفتني است که نخستين نشست هيئت امناي مؤسسه آموزشي اکو از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. چرا که برگزاري اين نشست، رسماً به معناي معرفي مؤسسه آموزشي اکو به عنوان يکي از مؤسسات تخصصي اکو است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 22915