توصيه مطلب
۰
 
لاهوتی در ميان شاعران نامدار روس
 

"ابوالقاسم لاهوتی" از شاغران نامدار ایرانی بود که دست تقدیر سبب شد تا آینده وی در روسیه رقم خورد.
لاهوتی در ميان شاعران نامدار روس
 
ایراس؛ ابوالقاسم لاهوتی شاعری ایرانی (۱۲۶۴_۱۳۳۶) که سرنوشت او با شعر و سیاست در کرمانشاه آغاز شد و پس از مبارزه و گریز به استانبول، از تاجیکستان سر در آورد.

پس از اين به حزب کمونیست شوروی پیوست و عناويني همچون وزیر فرهنگ تاجیکستان و نفر دوم کانون نویسندگان شوروی را در كارنامه خود به ثبت رساند و نهایتا با شعر و علم و سیاست در مسکو سر بر بالین ابدی نهاد.

مزار لاهوتی در گورستان "نوود ویچی" یا قبرستان مشاهیر مسکو در کنار نویسندگان بزرگی چون گوگول و چخوف قرار دارد. در این گورستان سياستمداراني چون خروشچف و یلتسین و بسیاری دیگر نیز مدفونند. متن سرود ملی تاجیکستان شوروی، "کاوه آهنگر"، "قصیده کرملین"، "تاج و بیرق" و "مجموعه اشعار" از جمله آثار او هستند.

لاهوتی در شوروی با روح ایرانی، تاجیکی و فارسی خویش زیست و به رشد ادبیات تاجیکستان نیز کمک هاي بسياري نمود. روحيه تلفيقي وي را فرزندانش نيز به ارث برده اند؛ چراكه "ليلا لاهوتي" از چهار فرزند لاهوتی پژوهشگر انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه است.

گورستان مشاهیر مسکو در کنار صومعه تاریخی و زیبای نوودویچی قرار دارد. بخشي از اشعار لاهوتی را به ياد اين شهره ادبيات ايران در این قسمت می خوانید:

نشد یک لحظه از یادت جدا دل--- زهی دل آفرین دل مرحبا دل
ز دستش یک دم آسایش ندارم --- نمی دانم چه باید کرد با دل
هزاران بار منعش کردم از عشق--- مگر بر گشت از راه خطا دل
به چشمانت مرا دل مبتلا کرد --- فلاکت دل مصیبت دل بلا دل
از این دل داد من بستان خدایا--- ز دستش تا به کی گویم خدا دل
درون سینه آهی هم ندارم --- ستم کش دل پریشان دل گدا دل
به تاری گردنش را بسته زلفت--- فقیر و عاجز و بی دست و پا دل
بشد خاک و ز کویت برنخیزد --- ز هی ثابت قدم دل با وفا دل
ز عقل و دل دگر از من مپرسید--- چو عشق آمد کجا عقل و کجا دل
تو لاهوتی ز دل نالید، دل از تو --- حیا کن یا تو ساکت باش یا دل


تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36820