توصيه مطلب
۰
 
دست‌آورد بزرگ روسيه در نشست پيمان امنيت جمعي
 


ايراس: در بيانيه پاياني نشست سازمان پيمان امنيت جمعي در مسكو، حضور كشور ثالث در منطقه و احداث پايگاه، منوط به اجازه تمامي هفت كشور عضو اين پيمان منطقه‌اي شد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ نشست يك روزه اعضاي سازمان پيمان امنيت جمعي شب گذشته در مسكو با صدور بيانيه‌اي كه به امضاي تمامي هفت كشور عضو رسيد، پايان يافت. در اين بيانيه آمده است، كشورهاي عضو پيمان امنيت جمعي مي‌توانند پايگاه‌هاي متعدد نظامي احداث نمايند ولي پايگاهي كه حضور كشور ثالثي در آن مطرح باشد، بايستي موافقت تمامي كشورهاي پيمان امنيت دسته جمعي را نيز همراه خود داشته باشد.
همچنين در نشست كشورهاي مشترك المنافع نيز كه ديروز در مسكو برگزار شد، سران كشورهاي همسود ضمن بررسي حضور پايگاههاي نظامي در كشورهاي منطقه در مورد همكاري‌هاي چند جانبه اين كشورها در زمينه سياسي و اقتصادي و فرهنگي تبادل نظر كردند. "ديميتري ميدويديف" در اين اجلاس در ارتباط با حضور پايگاه‌هاي نظامي آمريكا گفت: توافق بر سر ماناس كه آمريكا در آن حضور دارد، قبل از روي كار آمدن اتمبايف صورت گرفته است. همه ما اين را مي‌دانيم كه تصميم درباره پايگاه‌هاي نظامي خارجي در كشورهاي عضو پيمان براي تحكيم مواضع سازمان بسيار مهم است.
"نور سلطان نظربايف" نيز در صحبت خود در اين اجلاس عنوان كرد كه پيمان امنيت جمعي يكي از سازه‌هاي كشورهاي مشترك المنافع است و ما امروز 20 سالگي آن را جشن مي‌گيريم، از اين مجموعه اتحاديه گمركي و اتحاديه اوراسيا رشد كرده است كه در جهت يك پارچه كردن فضاي اقتصادي اين كشورها بسيار مهم است و بايد بدانيم كه اين تصميم به نفع همه است. رئيس جمهور بلاروس نيز تاكيد كرد كه عدم عضويت در اتحاديه گمركي مانعي براي ايجاد منطقه آزاد تجاري نيست. اعضاي اين اتحاديه فقط 3 كشور است، ولي مناطق آزاد تجاري مي‌تواند در همه كشورهاي عضو باشد.
"اسلام كريموف" رئيس جمهور ازبكستان نيز در صحبت خود ضمن تقدير از مواضع روسيه گفت روسيه پس از 20 سال همچنان رهبريت خود را در مواضع مختلف حفظ كرده مثل قيمت گذاري گاز. روسيه همچنان پر قوت و جذاب پس از 20 سال خودنمايي مي‌كند. كريم اف در پايان نيز گفت: بايد بدانيم كه آينده خوبي در انتظار كشورهاي مشترك المنافع است و ما آينده خود را در اتحاد اين كشورها ميدانيم. به همين خاطر امروز ما اينجا هستيم و پشت اين ميز نشسته‌ايم و من مطمئنم كه كه اين روابط ادامه خواهد داشت.
اتخاذ تصميم تازه در زمينه تقويت جايگاه سازمان امنيت جمعي و مقابله با تهديد‌هاي حاضر در حالي است كه تحليلگران مسائل امنيتي باتوجه به افزايش سفر مقامات سياسي و نظامي آمريكا به آسياي مركزي اين امر را نشانگر مذاكرات سري مقامات برخي از كشورهاي اين منطقه براي ايجاد پايگاه‌هاي آمريكايي مي‌دانند. به گفته اين تحليلگران، احتمالا آمريكا با مقامات ازبكستان و تاجيكستان براي ايجاد پايگاه‌هاي نظامي خود اين موضوع را در حال بررسي قرار داده و انتظار پاسخ نهايي تاشكند و دوشنبه است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 21060