توصيه مطلب
۰
 
تاسيس حزب زنان تركيه
 

تاسيس حزب زنان تركيه
 
ايراس؛  "حزب جديد زنان" تركيه در ۲۶ ژوئن دادخواستي را به منظور تشكيل رسمي حزب خود به وزير كشور ارسال كردند.

این گروه، خواهان به رسميت شناختن حزب خود شدند؛ از این رو دادخواستي را به وزارت كشور ارسال كردند. ابتكار ايجاد اين حزب توسط "بنال یازگان" فعال حقوق زنان انجام شد كه وي خود را متعهد به ادامه ميراث "گروه مردمي زنان" كه يك قرن از تشكيل آن مي گذرد، مي دانست.

اين جنبش در سال ۱۹۲۳ توسط يكي از شخصيت هاي مهم زنان به نام "نازيه محدين" در جمهوري تازه پای ترکیه ايجاد گشت اما هرگز به رسميت شناخته نشد. تصويب اين امر مرحله مهمي در زندگي سياسي و اجتماعي زنان محسوب مي شود.

آن چه كه "حزب جديد زنان" در اين دادخواست متعهد شده اند به شرح زير است:

"ما در برابر تبعيض جنسيتي و نابرابري ها در جامعه خواهيم ايستاد. تبعيضي كه بر اساس مذهب، زبان، اخلاق و محورهاي جنسيتي قرار دارد. همچنين با انواع كودتاهاي نظامي و مدني و سخنراني هاي نفرت انگيز مبارزه خواهيم كرد."

در صورت موافقت با اين درخواست، "حزب جديد زنان" اولين حزب رسمي زنان خواهد بود كه در انتخابات نيز شركت مي نمايد.

پايان خبر/
Share/Save/Bookmark
مرجع : ترند
کد خبر: 36703