توصيه مطلب
۰
 
محور اوراسيايي و سفر آسيايي پوتين
 ايراس: رئيس جمهور روسيه ديدارهاي خارجي خود را که هفته گذشته آغاز شد ادامه ميدهد. او در اين راستا روانه ديدار از کشورهاي آسياي مرکزي و شرقي ميشود و در گام اول ديدار خود از چين را آغاز كرده است. وي از ازبکستان و قزاقستان ديدار داشته و سپس براي اولين بار پس از احراز سمت رئيس جمهور روسيه براي ديدار رسمي وارد چين ميشود. وي در چين در اجلاس سران سازمان همکاري شانگهاي ديدار ميکند. در حاشيه ديدار وي با آقاي احمدي نژاد و حميد کرزاي رؤساي جمهور ايران و افغانستان ملاقات خواهد داشت.
طي ديدار از ازبکستان که 4 ژوئن برگزار شد قدم‌هاي عملي طرفين براي به پايان رساندن پيوستن ازبکستان به حوزه اقتصاد آزاد جامعه کشورهاي مشترک‌المنافع بررسي گرديد. همچنين برخي پروژههاي کلان مشترک، بطور اخص در حوزه انرژي چون پروژههاي شركت‌هاي «لوک اويل»، «گازپروم» و «گاز اکسپورت» در ازبکستان مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر اين ضرورت انتقال بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها از بخش انرژي به بخش تکنولوژيک نيز مطرح شد. پوتين پس از اين سفر بود كه روانه پکن شد. او در چارچوب ديدار از چين با هوجين تائو و ديگر مقامات عالي کشور ملاقات ميکند.
طرف چيني هم معتقد است همکاري در حوزه انرژي و بطور اخص ساخت خط لوله گاز بين روسيه و چين موضوع اصلي مذاکرات آينده خواهد بود. آلکسي ميلر، رئيس هيئت مديره «گازپروم» در هيئت همراهان رئيس جمهور روسيه حضور دارد، ولي آرکادي دوورکوويچ، معاون نخست وزير روسيه در مورد حوزه انرژي گفته بود، نبايد انتظار امضاي موافقتنامه مربوطه در جريان ديدار را داشت. شايان ذكر است كه طرفين چند سال است نميتوانند در مورد قيمت گاز به توافق برسند.
پوتين روزهاي 6 و 7 ژوئن در اجلاس سران سازمان همکاري شانگهاي شرکت ميکند. به گفته دستيار رئيس جمهور روسيه در نظر است طي اجلاس به افغانستان موقعيت ناظر و به ترکمنستان موقعيت شريک گفتگو داده شود. انتظار ميرود طي اين نشست اسنادي كه به اين سازمان اجازه امکان واکنش گسترده‌تر به موقعيتهاي تهديدکننده صلح، امنيت و ثبات منطقه را مي‌دهد، امضا شود. علاوه بر اين، طي نشست سران دبير کل جديد سازمان انتخاب ميشود. انتظار ميرود دميتري مزنتسف، فرماندار اسبق استان ايرکوتسک به اين سمت انتصاب شود. وي در حال حاضر رئيس شوراي تجاري سازمان است.
پوتين در حاشيه نشست سران شانگهاي با رؤساي جمهور ايران و افغانستان نيز ملاقات ميکند. به گفته يوري اوشاکوف «تماس با آقاي احمدي نژاد به پوتين امکان ميدهد شدت اوضاع پيرامون مسئله ايران و برداشت از آن در تهران» را احساس کند. وي گفت اين ملاقات بطور اخص در رابطه با ملاقات آينده «گروه 5+1» و ايران در مسکو شايان اهميت است.
پوتين ديدارهاي خارجي خود را 7 ژوئن با سفر به قزاقستان به پايان خواهد رساند. قزاقستان يکي از شرکاي راهبردي روسيه ميباشد و انتظار ميرود طي اين ديدار، همکاري در حوزه انرژي و فضا مورد بررسي طرفين قرار گيرد. افزون بر اين، موضوعات ديگر از جمله بهرهبرداري مشترک از ميادين شمالي خزر و استفاده از پايگاه فضايي «بايکانور» نيز بين رؤساي جمهور دو كشور مطرح ميشود. در اين مورد به گفته اوشاکوف «ناهمواري‌هايي وجود دارد ».
منبع: خبرگزاري «اينترفاکس»
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 23914