توصيه مطلب
۰
 
احياي مجدد كتابخانه ها در روسيه
 

احياي مجدد كتابخانه ها در روسيه
 
ايراس؛ "ديميتري مدودف" نخست وزير روسيه، از ارائه كمك هاي مالي به كتابخانه ها خبر داد.

با توجه به نامگذاري سال ۲۰۱۵ به نام "سال فرهنگ" از سوي دولت روسيه، نخست وزير اين كشور مدير كتابخانه هاي مركزي را از احياي مجدد كتابخانه هاي كوچك در اين كشور با ارائه اعتباراتي از سوي دولت اميدوار ساخت.

برخي از كتابخانه هاي اين كشور كه از سال ۲۰۰۸ احداث شده اند به دليل كمبود بودجه به حالت ركود درآمده اند و از اين وضعيت شكايت داشته اند. البته خبر ازسرگيري كمك هاي مالي بارقه هاي اميدي را در آن ها زنده نمود.

گفتني است كه دولتمردان روسيه از جمله نخست وزير اين كشور خود نيز علاقه بسياري به كتاب و مطالعه دارند و شايد يكي از دلايل اتخاذ اين تصميم همين مسئله باشد.


پايان خبر/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36974