توصيه مطلب
۰
 
ارميتاژ، موزه غول‌آساي دنيا (بخش اول)
 

ايراس؛ ارميتاژ از بزرگترين موزههاي دنيا به حساب ميآيد كه در آن شاهكارهاي عظيمي از جمله گالري تصاوير، مجسمهها و آثار هنري فراواني از بزرگان ادبيات روسيه و حتي جهان به چشم ميخورد. در اين گزارش آنچه كه ارميتاژ را در صدر بزرگترين موزههاي جهان قرار ميدهد بررسي خواهد شد:

\"\"


۱.پيشينه تاريخي:

ارميتا‍ژ نشانگر كاخ زمستاني است كه در آن معماري منحصر به فرد، فضاي داخلي و پاركها همگي نشاندهنده تاريخچه و زندگي واقعي در اين كاخ است. درون اين كاخ ساير كاخها نيز وجود دارد كه لوور از جمله آنهاست. اين موزه فرهنگ ملل مختلف، خاطراتي از دوران تزار و موزه هنرمندان را همزمان را در خود جاي داده است.۲.صورت هاي زنانه:

از آن جا كه ارميتاژ هميشه حكومت يك مرد را بر خود ديده، روح لطيف و زنانه را كمتر حس كرده است. ملكه كاترين دوم براي از بين بردن اين خلا، به جمع آوري برخي تصاوير و پرترههاي زنانه درون آن پرداخته و البته اين كار را به سختي انجام داده است. همين امر سبب گرايش بسياري از افراد به موزه شده است؛ چراكه گنجاندن روحيهاي لطيف در ميان موزه اي كه روح مردانه بر آن حاكم است بسيار جالب به نظر ميرسد.۳. درس رامبراند:

"رامبراند ارميتاژ" مفهومي مستقل در تاريخ هنر است. اين بخش وسيع براي آثار رسيده از هلند در نظر گرفته شده است. از معروفترين اين آثار ميتوان به تابلوهاي "فلورا"، "پسرك ولخرج"، "پرتره پيرمرد قرمزپوش" و ... اشاره داشت. اين بخش كه با عنوان "سالن رامبراند" شناخته ميشود شاهكارهاي بسيار جالبي را در خود جاي داده است.


۴. حس ميهنپرستي:

در مقابل كاخ زمستاني ارميتاژ مجسمههايي از سربازان جنگ ميهنپرستانه ۱۸۱۲ قرار دارد. امكان ندارد كه در موزه و يا حوالي آن قدم بزنيد و حس ميهنپرستي را در آن حس نكنيد. در زير سالن اصلي ارابهاي قرار دارد كه با مجسمه هايي از پيروزمندان جنگهاي ميهني تزئين شده است. وجود اين آثار ارزشمند بر اهميت موزه ارميتاژ افزوده است.

 ۵. شاهكارهاي كشف شده:

اراده تاريخ در تابلوي ادگارا دگا در ارميتاژ به خوبي نشانگر شاهكاري عظيم مي باشد. آثار اين هنرمند آنقدر زيباست كه چشم هر بيننده اي را به خود خيره مي كند. آثار دگا در شوروي يافت شد، اما پس از ۱۹۴۵ از آلمان روانه روسيه شد. تا قبل از تاريخ مذكور آثار دگا نمايش داده نشده بود و از اين زمان به بعد درسال ۱۹۹۵ آثار وي در ارميتاژ به نمايش گذاشته شد.


۶. اشليمان روس: 

اين روزها در ارميتاژ باستانشناسي فعاليت ميكند كه گاهي اوقات او را "اشليمان روس" مينامند. البته به كار بردن اين لقب در مقايسه با اشليمان چوگوناف -باستانشناس مشهور- خيلي هم صحيح به نظر نميرسد اما خالي از لطف نميباشد؛ چراكه كار در سبك اين باستانشناس بزرگ بسيار دشوار ميباشد. با اين حال حضور اين باستانشناس سبب جلب دوستداران زيادي به موزه شده است.


۷.خطاي هنري: 

در بين شاهكارهاي ارميتاژ يك اثر فوقالعاده وجود دارد كه البته خطاي هنري ناميده شده است. در "پرتره پادشاه اول" آنتونيسا وان ديكا هر دو دستكش پادشاه براي دست راست كشيده شده است. البته اين نكتهاي است كه تنها هنرمندان اين حرفه آن را درك مينمايند.

تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36207