توصيه مطلب
۰
 
جشن ۸۷ سالگی مایا پلیستسکایا
 

جشن ۸۷ سالگی مایا پلیستسکایا
 

ايراس: جشن ۸۷ سالگی مایا پلیستسکایا، بالرين افسانهاي شوروی در روسيه برگزار شد. پلیستسکایا تقریبا ۵۰ سال در صحنه بالشوی تئاتر رقصیده است. وی تقریبا همه رقصهای نقش اصلی در بالههاي کلاسیک روسيه را رقصیده است.  

مایا پلیستسکایا در سراسر جهان شناخته شدهاست. منتقدان روسيه " خانم پلیستسکایا" را بسيار با ذوق ميدانند. زارمای پر شور، آورورای شاعرانه، کیتری آتشین، ژولیت رمانتیک. به حساب خودش بیش از ۸۰۰ بار در باله دریاچه قو هنرنمایی کرده است! ساندر فیریر درباره وي گفت: مایا از زمره آن بالرینهایی نیست که حرفه خود را با دریاچه قو آغاز و به پایان میرسانند. او همیشه باید با تازههای هنری – آوانگارد – پیش برود و از شعار خود پیروی کند : « هر چه تازهتر بهتر».
 
او در « کارمن» میرقصد و در هر حرکت زیبای خود گويی قوانین و سنتهای قدیمی را از سر راه پاک میکند. استادان باله خارجی از تلاش این بالرین روس که به تازههای این رشته توجه نشان میدهد حمایت میکنند: رولان پتی باله « مرگ رز» را برای او تنظیم کرد، موریس بژار باله های «بولرو» و « آیسدورا» را نيز برای او ساخت. مایا میگوید: « رقص تا قبل از آمدن من خوابیده بود و من آن را بیدار کردم». مایا از موفقیت و گل و تحسین لذت ميبرد، پلیستسکایا خودش در جايي اعتراف کرد: « تحسین و کف زدنهای تماشاچیان چند دقیقه زنگ تنفس اضافی را به من هدیه میکرد».
 


مایا اکنون برخورد انتقادآمیزی نسبت به گذشته و كودكياش نشان میدهد. او در خاطراتش ميگويد: «با توجه به خصوصیات فیزیکی یک بالرین مرا در هیچ یک از مدارس باله نمیپذیرفتند». او هیچوقت این نکته را پنهان نمیکند که زیاد تنبلی میکرد ، از تمرینات خوشش نمیآمد». پیر کاردن، استاد مد جهان زمانی گفت: « مایا فوق العاده با استعداد و زیباست! او همیشه پیروز است و با گذشت زمان، سالهای عمر در مقابل انرژی، شجاعت و عطش بی پایان هنری و زنده دلیاش عقب نشینی خواهد کرد!»


منبع: صداي روسيه

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26712