توصيه مطلب
۰
 
روسيه و موضوع مهاجرين
 

دکتر مهدی سنایی طی یادداشتی در صفحه فیسبوک خود به نقل از انستیتوی راهبردی ملی روسیه به خطرات مهاجرت بر جامعه روسیه پرداخته است. محققان این پژوهش بر این باورند فقدان سیاست مشخص دولتی در زمینه مهاجرت، باعث تشدید بی ثباتی سیاسی می گردد.
روسيه و موضوع مهاجرين
 
ایراس؛ در گزارش «انستیتوی راهبرد ملی» تحت عنوان «خطرات اجتماعی مهاجرت» که به تازگی منتشر شده، آمده است که مسأله مهاجرت که به خاطر حوادث اوکراین کمتر مورد توجه قرار می گیرد، مانند سابق برای امنیت ملی روسیه خطر ایجاد می کند. مؤلفان این پژوهش اعتقاد دارند که فقدان سیاست مشخص دولتی در این زمینه نه تنها اوضاع را شدت می بخشد، بلکه در افکار عمومی تغییرات ایجاد کرده و باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی می گردد. در عین حال مسئولین کشور باید برای موج جدید مهاجرت و رشد غلبه سیاسی از سوی مهاجران آماده شوند. 

در این گزارش با استناد به نظرسنجی ها آمده است که شمار فزاینده روس های شاغل خواهان محدود کردن ورود مهاجران به روسیه شده و اظهار نظر می کنند که مهاجرت بیشتر به ضرر روسیه تمام می شود تا به نفع آن؛ در میان شهروندان روسیه مخالفت با مهاجران رشد می کند. به عنوان مثال، شش سال پیش ۱۷% مردم اعتقاد داشتند که مهاجرت برای روسیه مفید است ولی اکنون این رقم تا ۶% تنزل یافته است. میزان روس هایی که مهاجران را به ایجاد رقابت در بازار کار و گرفتن فرصت های شغلی از ساکنان بومی کشور متهم می کنند، از ۲۹% تا ۳۶% افزایش یافته است. 

در گزارش آمده است که استدلال ها به نفع جلب شهروندان خارجی به روسیه کمتر از گذشته کارآیی از خود نشان می دهد. میزان روس هایی که ورود اندیشه های جدید و توسعه فرهنگ را با مهاجرت مرتبط می کنند، از ۱۵% تا ۶% کاهش یافته است. در گذشته امیدوار بودند که مهاجران به حل مسایل جمعیتی کشور کمک کنند ولی الآن میزان این افراد تا ۴% افت کرده است. 

بنا به اطلاعات مرکز مطالعات مهاجرتی که در این گزارش آورده شده است، بیش از ۲۰% مهاجران از آسیای مرکزی به زبان روسی تسلط ندارند و ۵۰% نمی توانند بدون کمک یک فرم ساده پر کنند. کشورهای آسیای مرکزی منبع اساسی مهاجرت به فدراسیون روسیه هستند. در سال ۲۰۱۲، ۴۷% مجوزهای کار توسط شهروندان ازبکستان خریده شده بود و ۲۲% توسط شهروندان تاجیکستان و حدود ۹% توسط مهاجران از قرقیزستان. آنها جمعاً دو سوم کل مهاجران را تشکیل داده اند. بدیهی است که دارندگان مجوز کار تنها گروه مهاجران در روسیه نیستند ولی تناسب کشوری در میان دارندگان آنها در سایر گروه ها نیز رعایت می شود. 

میخاییل رمیزوف رئیس انستیتوی راهبرد ملی در گفتگو با «نزاویسیمایا گازتا» سه مشخصه ورود مهاجران به روسیه در مرحله بعد از سال ۲۰۰۰ را ذکر کرد. اولاً، بین مهاجران و جامعه میزبان فاصله بزرگ فرهنگی وجود دارد زیرا عمدتاً ساکنان مناطق کشاورزی کشورهای مسلمان وارد روسیه می شوند. گرایش دوم، سطح پایین حرفه ای و اجتماعی مهاجران است. نکته مهم سوم، ویژگی سنی و جنسی آنهاست: مردان جوان ۸۷% مهاجران را تشکیل می دهند. و این بدان معناست که در بعضی مناطق کشور بی تعادلی مصنوعی جمعیتی ایجاد می شود. رمیزوف خاطرنشان می کند که این بی تعادلی بر مناقشات اجتماعی می افزاید که شامل زورگویی معیشتی، مناقشات قومی و حتی سیاسی است. 

رمیزوف تأکید می کند که دفاع از حقوق اساسی مهاجران هر چه بهتر باشد، این خطرات بیشر می شود که این یک نوع پارادوکس است. وقتی مردم مشغول کار سنگین روزمره برای امرار معاش خود هستند، زمینه ای برای زورگویی سیاسی ایجاد نمی شود. ولی هر موقعی که حد اقل حقوق مدنی را به دست آوردند، آنها احساس بی عدالتی می کنند که در این شرایط تضاد عینی بین خواست های مهاجران و امکانات طرف میزبان بروز می کند. 

لئو گودکوف رئیس مرکز «لوادا سنتر» در گفتگو با «نزاویسیمایا گازتا» صحت محاسبات انستیتوی راهبرد ملی را تأیید کرد و گفت که حوادث اخیر در اوکراین و پیوستن کریمه به ترکیب فدراسیون روسیه مسأله مهاجرت را در افکار عمومی به عقب رانده است .به گفته این کارشناس، ده سال پیش شهر نشینان زیادی به روسیه می آمدند ولی در حال حاضر عمدتاً روستاییان وارد روسیه می شوند که نمی توانند خود را با محیط جدید تطبیق دهند. در این محیط اجتماعی گسترش اطلاعات منفی درباره طرف میزبان آسان تر است.
در گزارش انستیتوی راهبرد ملی تأکید می شود که دولت معاصر که بر الگوی دمکراتیک مشروعیت و فرمان روایی حقوق استوار است، مستلزم سطح بالای همگونی فرهنگی جامعه است. در غیر این صورت این جامعه نمی تواند دولتی داشته باشد که نماینده آن محسوب شود.
میخاییل رمیزوف تأکید می کند که روسیه باید برای افزایش شدید مهاجرت از آسیای مرکزی آماده شود: «اولاً، ممکن است بی ثباتی از افعانستان به این مناطق گسترش یابد. ثانیاً، باید به ظهور ارتش اسلامی در عراق توجه کرد که قادر است شهرهای بزرگی فتح کند (که این تجربه می تواند در آسیای می بینند تا در آسیای مرکزی از دانش خود استفاده کنند. عامل مناقشات منطقه ای بین اقوام و ملت های مختلف هم باید در نظر گرفته شود». در این شرایط روسیه باید راهبرد سنجیده پیشگیری از بی ثباتی اوضاع آسیای مرکزی را طراحی کند که ممکن است باعث ورود موج جدید مهاجران به روسیه شود.

منبع: فیسبوک دکتر مهدی سنایی، سفیر ج.ا.ایران در فدراسیون روسیه؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
مرجع : فیسبوک دکتر مهدی سنایی
کد خبر: 37008