توصيه مطلب
۰
 
تاريخ ارمنستان
 

تاريخ ارمنستان
 

کاوش های باستان شناسی در ارمنستان حاکی از آن است که از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اقوام مختلفی در مناطق مرکزی و غربی ارمنستان سکونت داشتند که مهمترین آنها قوم سوباری بودند. آنها از نژاد هندو اروپایی و یا نژاد سامی نبودند بلکه شاخه ای جداگانه از نژاد سفید به شمار می رفتند که از دوران بسیار قدیم در قفاز آسیای صغیر و شمال مدیترانه می زیستند. در طول زمان این اقوام به دلیل جنگ های داخلی در میان خود تضعیف گشته و حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تحت سلطه امپراتور آشور قرار گرفتند. 

فشار قوم اشور باعث شد تا اقوام نائیری و هایا با یکدیگر متحد گشته و در اطراف دریاچه وان و تحت رهبری آرامه حکومت اورارتو را بوجود آورند. پایتخت انها شهرتوشپا بود که بعدها به وان تغییر نام داد. آرکیشتی اول پادشاه اورارتو در سال ۷۸۲ ق.م دستور ساخت شهر اربونی را داد که بعد ها به ایروان شهرت یافت. آرمن ها (ارامنه) از نژاد هندو اروپایی بوده و در قرن ۶ یا ۷ ق. م به سرزمین اورارتو وارد شدند، آنجا را فتح کردند و زبان خود را بر آنها تحمیل کردند. 

سپس ساکنان اولیه اورارتو در میان ارمنیان هند و اروپایی حل شدند و این اختلاط باعث شد که دیگران ملت جدید را آرمن یا ارمنی و ملت خود را های(یا همان هایا) بخوانند. نام ارمنستان برای اولین بار در کتیبه داریوش در بیستون که مربوط به ۵۲۱ ق.م است دیده می شود. «سرزمین پونتس و ارمنستان و... را فتح کردم». با قدرت گرفتن هخامنشیان در ایران به تدریج ارمنستان تحت سلطه امپراتوری هخامنشی قرار گرفت و پس از ان ارمنستان یا تحت سلطه ایران بود و یا تحت سلطه رومیان و بعضا در دوران کوتاهی مستقل بوده. 

پس از ظهور اسلام، این کشور به تصرف نیروهای عرب در آمد و حدود دو قرن تحت استیلای خلفای اسلامی بود. از ان پس ارامنه طولانی ترین سابقه استقلال خود را تجربه کردند. تا این که به هجوم ترکان سلجوقی استقلال خویش را از دست دادند. در این دوران قشر عظیمی از ارامنه که حاضر نبودند تن به سلطه سلجوقیان نهند با مهاجرتی عظیم به سمت سیلیسیه رفته و در انجا حکومت تحت عنوان ارمنستان جدید پایه گذاری کردند و استقلال خود را به مدت ۳ قرن حفظ کردند.با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر از یک سو و حاکم شدن صفویه بر فلات ایران از سوی دیگر و تقسیم ارمنستان به دو قسمت در سال ۱۶۳۹م. فصل جدیدی در تاریخ ارامنه آغاز می شود که تاثیرات بسیاری در روند جمعیت ارامنه داشته است. 

عمده ترین تحول جمعیتی که برای ارامنه ساکن در ارمنستان در این دوران قابل ذکر است مهاجرت گروه عظیمی از ارامنه ساکن در این منطقه به سرزمین های مرکزی فلات ایران بوده است. این مهاجرت گسترده که به دلیل جنگهای ایران و عثمانی و ترغیب شاه عباس صفوی صورت گرفت، باعث گردید که تعداد قابل توجهی از ارامنه به نقاط مختلف ایران کوچ کرده و در استان های غربی و مرکزی کشور سکونت گزینند . این افراد که ایرانیان ارمنی امروز نوادگان انها به شمار می ایند و از مشاغل اصلی آنان در دوران صفویه تجارت کالا و ادویه بین ایران و هند و سایر کشور های اسیایی بود، پایگاه هایی را برای خود در این مناطق بوجود آوردند و بر اساس شواهد ارمنی تبار های ساکن هند سنگاپور چین و سایر کشور های شرق و جنوب شرق آسیا عمدتاً از نوادگان این ایرانیان ارمنی مهاجر می باشند. وقوع جنگهای ایران و روس و روس و عثمانی به دلیل قرار گرفتن ارمنستان در خط مقدم نبرد برای این مردم، ویرانی ها و کشتار های وسيع و تاثیرات قابل توجهی بر ساختار جمعیتی انها داشته است. اما ارامنه ساکن در آسیای صغیر تحت حاکمیت سلاطین عثمانی دوران فاجعه آمیزی را آغاز کردند و طی قرن های ۱۷و ۱۸ آنها تلاشهایی را برای رهایی از یوغ امپراتوری عثمانی انجام دادند. اما به دلیل عدم سازمان دهی و ضعف ارامنه در مقابل قدرت امپراتوری نتیجه ان چیزی جز شکست و کشتار های دسته جمعی نبود.
 
رفتار سرکوب گرانه عثمانی باعث بروز قیام های مردمی ارامنه علیه امپراتوری عثمانی در سالهای پایانی قرن ۱۹ و دهه اول قرن بیست گردید. با آغاز جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به جنگ در کنار المان و اتریش در اکتبر ۱۹۱۴ ارامنه در وضع بسیار اسفباری قرار گرفتند و تمایل ارامنه به پیروزی متفقین و آگاهی عثمانی از این وضع باعث شد که امپراتوری در خصوص خاتمه دادن به مسائل ارامنه مصمم تر شوند. به بهانه تخلیه مناطق جنگی از افراد غیر نظامی كوچ دسته جمعی ارامنه آغاز شد و به این ترتیب تعداد ارامنه ساکن در عثمانی به شدت کاهش یافت و اکثریت ارامنه ای که امروزه در سوریه لبنان فرانسه امریکای شمالی و سایر ممالک غربی زندگی می کنند، فرزندان این کوچ اجباری ارامنه هستند. ارمنستان از نظر ترکیب قومی بهترین وضعیت را در میان جمهوری های شوروی دارا است و بیش از ۹۳% از جمعیت این جمهوری را ارامنه تشکیل می دهند.
 

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24452