توصيه مطلب
۱
 
به مناسبت صدو چهل‌و سومين زادروز گيپي‌اوس
زمزمه‌هاي عشق و مرگ همراه هميشگي گيپي‌اوس
 

زمزمه‌هاي عشق و مرگ همراه هميشگي گيپي‌اوس
 

ايراس: زينائيدا نيکولايونا گيپياوس (۲۰ نوامبر ۱۸۶۹، ۹ سپتامبر ۱۹۴۵) از شاعران و نويسندگان روسيه قرن نوزدهم و بيستم و به بيان ديگر يکي از نمايندگان عصر نقرهاي ادبيات روس به شمار ميرود. وي را ايدئولوژيست سمبليسم روسي ميدانند. او از هفت سالگي سرودن شعر را آغاز کرد و طبق گفتههاي خودش مرگ و عشق از آغاز زندگي با او عجين شدند. او همسر شاعر و نويسنده برجسته ديميتري مرژکوفسکي بود که يک زوج ادبي منحصربهفرد در تاريخ ادبيات روسيه به شمار ميروند. گيپياوس علاوه بر شعر، داستانها و يادداشتهاي زيادي از خود به جاي گذاشته است. در ادامه يکي از شعرهاي معروف او را ميخوانيم:

اهدا
آسمانها افسردهخاطر
در ارتفاع پست
ميدانم اما روح من بلندست
چه عجيب به هم شبيهايم
و هر کداممان تنها
راه من بيرحم
مي بَردَم سوي مرگ
ليک دوست دارم خود را،
چونان که خدا را،
و رها ميسازد عشق
جانم را
گر خستهي راه شوم
بزدلانه لب ميگشايم به گله
گر بشورم بر خود
مييابم جرات تمناي خوشبختي
ترکم مگوي بيبازگشت
در روزهاي دشوار، مهآلود
ملتمسم، اين ناتوان را
تسلي بخش، رحمش کن، فريبش ده
به حق به هم شبيهايم
هر دو رو به سوي شرق
آسمانها، خيرهنگاه
در ارتفاع پست
باور دارم اما
روح ما بلندست
(زينائيدا گيپياوس، ۱۸۹۴)

مترجم: دكتر مهناز نوروزي، محقق و پژوهشگر ادبيات روس و عضو شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26685