توصيه مطلب
۰
 
به شاخ ارغوان عمر
 

به شاخ ارغوان عمر
 
ايراس؛ "در قطار شاعره هاي صاحب استعداد امروز كه در اين راه پيوسته زحمات سودمند مي كشند، شاعره "شهريه" نيز می باشد كه هواداران شعر اصيل با چكيده هاي خامه اش سالهاست آشنايي دارند.

شهريه از غم و شادي شخصي خود و جامعه اي كه او را احاطه كرده است سخن مي گويد؛ مهر وطن محبوب او را پيوسته مي ستايد."

آنچه خوانديد بخشي از مقدمه كتاب "بوسه هاي مهتابي" اثر شهريه ادهم شاعره تاجيكي بود. در زير قسمتي از اثر او به نام "شاخ ارغوان" را نیز از نظر می گذارنیم:

به شاخ ارغوان عمر
خود، برگ سخن دارم،
من از آتش فشاني هاي طبعم
سوختن دارم.
ز تار كنده دل
كوك غم در پيرهن دارم.
ميان كوچيان، در حلقه تاريخ يغماگر،
هزاران شكر يزدان را، من تاجك وطن دارم.


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36160