توصيه مطلب
۰
 
قصد قزاقستان و برزیل برای توسعه روابط فرهنگی
 

ایراس؛ بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه قزاقستان، "اوردابایف" سفیر قزاقستان در برزیل با "فیلیئو" فرماندار منطقه فدرال برالیا ملاقات کرد و به طور مفصل مسائل همکاری دوجانبه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایراس به نقل از بخش دیپلماسی عمومی سفارت ایران در آستانه، سفیر قزاقستان مقام برزیلی را با مفاد اساسی پیام رئیس جمهور قزاقستان خطاب به مردم کشور آشنا کرده است.
سفیر فرماندار را بطور مفصل در مورد ابتکارات سیاست خارجی نظربایف، تلاش و پیشروی وی در زمینه عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای، کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی مطلع کرد.

فرماندار برزیلیا اظهار داشت که انتخاب قزاقستان به نفع امتناع از سلاح هسته ای، الگوی عالی برای تمامی کشورهای جهان در تحکیم امنیت جهانی است.

فرماندار افزود امروزه، زمانی که قدرت های جهانی هزینه های نظامی خود را افزایش می دهند، قزاقستان بیست و سه سال قبل که به طور داوطلبانه آزمایشات هسته ای در خاک خود را ممنوع کرده است تلاش شدید برای خلع سلاح هسته ای می کند و تاکید کرده است که اینگونه سیاست قزاقستان را بسیار مثبت ارزیابی می کند.

فرماندار برزیلیا همچنین اظهار داشت که آهنگ و طیف وسیع تحولات در حال انجام در قزاقستان از جمله، در پایتخت جدید کشور در برزیل هم نادیده نمانده است. با توجه به اینکه شهر برزیلیا هم پایتخت جوان است، وی بررسی موضوع برقراری روابط برادر خاندگی بین برزیلیا و آستانه که مراکز بزرگ فرهنگی در کشور هستند و همچنین برگزاری تعداد مراسم مشترک فرهنگی در آینده مانند: روزهای فرهنگی قزاقستان د ربرزیل و بر عکس را پیشنهاد کرده است.

پایان خبر/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36395