توصيه مطلب
۰
 
ريگا، پايتخت فرهنگي اروپا انتخاب شد
 

ريگا، پايتخت فرهنگي اروپا انتخاب شد
 

ايراس؛ شهر "ريگا" پايتخت لتوني به عنوان پايتخت فرهنگي اروپا در سال ۲۰۱۴ معرفي شد.
 
به گزارش ايراس به نقل از گولاس راسي، اين خبر  از سوی "ريچارد واگنر" در سالن اپراي ملي لتوني اعلام شد. در اين مراسم ميهمانان و هيئتهاي متعددي از كشورهاي مختلف و نيز "دالیا گریبائوسکایته" رئيسجمهور لیتوانی، وزير فرهنگ سوئد و "محمدعلي نجفي" معاون رئيس جمهوري كشورمان نيز حضور داشتند. 

وزير فرهنگ لتوني ضمن ابراز خرسندي از اينكه به كشورش چنين فرصتي ارائه شد، آن را رويدادي مهم براي مردم لتوني دانست و ابراز اميدواري كرد تا دولتش در سايه اين مراسم و كسب تجربيات مختلف در زمينه برگزاري جشنها و مراسم فرهنگي در اين سال، بتواند آمادگي خوبي براي برگزاري جشن صدمين سالگرد لتوني در سال ۲۰۱۸ پيدا كند.

عنوان«پايتخت فرهنگي اروپا» از سال ۱۹۸۳ تا كنون هر ساله توسط اتحاديه اروپا به يكي از شهرهاي اروپايي اهدا ميشود كه به آن شهر این فرصت را ميدهد تا براي يك سال برنامهها و جشنهاي متعددي با تمركز بر فرهنگ و هنر اروپا برگزار كند. در سال گذشته شهر مارسي با بودجهاي ۷۰۰ ميليون يورويي اين عنوان را در اختيار داشت.

انتهاي متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 33235