توصيه مطلب
۰
 
پيروزي مخالفان دولت ليتواني در انتخابات پارلماني
 

ايراس: مخالفان چپ گراي دولت ليتواني در انتخابات پارلماني به پيروزي رسيدند.
به گزارشايراس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ چپ گرايان در انتخابات پارلماني كه ديروز يك شنبه در ليتواني برگزار شد در مقابل راستگرايان حاكم پيروز شدند.ليتواني به شدت با بحران اقتصادي رو به رو است. روياروييهاي سياسي ميتواند عضويت ليتواني در منطقه يورو را به تاخير بياندازد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26224