توصيه مطلب
۱
 
کتاب روابط ایران و روسیه
 

کتاب روابط ایران و روسیه
 

 کتاب روابط ایران و روسیه به کوشش مهدی سنایی و جهانگیر کرمی با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از سوی انتشارات ایراس تدوین و چاپ شده است.
در این کتاب که عمده روسشناسان نامیایران مقاله و مطلب دارند، روابط دو کشور ایران و روسیه و تحولات آنها، به خصوص در دو دهه اخیر مورد بررسی و تحلیل دقیق کارشناسان و اساتید فن قرار گرفته است.
در مقالات سعی شده است تنوع مضامین مرتبط با روابط میان دو کشور و تحولاتآنها مد نظر قرار بگیرد و به همین منظور نویسندگان سعی کردهاند تا مناسبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی (در سطوح بین المللی،منطقهای و دوجانبه) را با دقت و ظرافت مورد کند و کاو و تحلیل قرار دهند.

کتاب علاوه بر پیشگفتار ۱۷ مقاله پژوهشی را در خود جای داده است که عبارتند از: 

- روابط ایران و روسیه: مشکلات و دورنمای پیشرو - دکتر مهدی سنایی
- نگاهی به تاریخ روابط ایران و روسیه - دکتر محمد تقی مختاری
- ارتباطات ادبی ایران و روسیه - دکتر جانالله کریمی مطهر
- روابط فرهنگی ایران و روسیه - دکتر بهرام امیراحمدیان
- مناسبات اقتصادی ایران و روسیه - نینا مامدوا
- روابط تجاری ایران و روسیه از صفویه تا امروز - دکتر بهرام امیر احمدیان
- مثلث روسیه، آمریکا و ایران - سرگی پارسیویچ درژلوفسکی
- عنصر بینالمللی در روابط ایران و روسیه - دکتر سیم محمد کاظم سجادپور
- انرژی هستهای در روابط ایران و روسیه - و.اورلف و آ.وینیکوف
- روابط ایران و روسیه: تداوم یاتغییر - دکتر الهه کولایی
- روابط نظامی ایران و روسیه - دکتر جهانگیر کرمی
- روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات افغانستان -دکتر نوذر شفیعی
- گفتمان کاوی در روابط ایران و روسیه - محمود شوری
- جایگاه ج.ا.ایران در سیاست خارجی روسیه - علی باقر نعمتی
- روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه - مهدی صفری
- همکاریهای منطقهای در روابط ایران و روسیه - راحله حدادی
- آسیب شناسی روابط ایران و روسیه - دکتر داوود کیانی

کتاب روابط ایران و روسیه در ۳۶6 صفحه در قطع رقعی از سوی موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر شده است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30562