توصيه مطلب
۱
 
سفير ايران در باكو: تماميت ارضي ايران خط قرمز ما است
 

سفير ايران در باكو: تماميت ارضي ايران خط قرمز ما است
 

ايراس: سفير ايران در باكو تاكيد كرد: تماميت ارضي ايران خط قرمز ما است. محسن پاكآيين، سفير جمهورياسلاميايران در جمهوريآذربايجان در يك مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري آذري آپا در پاسخ به سوالي در مورد علت پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري در معاهده تركمنچاي با تاكيد بر مناسبات دوستانه بين ايران و آذربايجان گفت: ما از تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حمايت و مرزهاي شناخته شده را تاييد ميكنيم و پيشنهاد مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي، واكنش به نشست ضد ايراني تجزيهطلبان بود كه در ۳۰ مارس در باكو برگزار شد.

وي افزود: به هيچ وجه نميتوانيم رضايت دهيم كه عدهاي با برگزاري نشستهاي ضد ايراني، عليه تماميت ارضي ما فعاليت كنند. سفير ايران با تصريح بر اينكه مقامات رسمي دو كشور خواهان توسعه روابط هستند و از تماميت ارضي يكديگر جانبداري ميكنند: گفت برگزاري نشستهاي ضد ايراني توسط عدهاي محدود، مناسبات دو كشور را به طور منفي تحت تاثير قرار ميدهد و نشست باكو نيز تلاشهاي چند ماه گذشته دو كشور براي اجراي طرح هاي مختلف در جهت توسعه مناسبات را كم اثر كرد.

پاك آيين گفت: حتي اگر اين قبيل اظهار نظرها منعكس كننده موضع مقامات دولت آذربايجان نباشد، ولي باعث بروز واكنش در ايران ميشود و اميدوارم با توجه به اهميت و حساسيت مناسبات فيمابين، تدابير لازم براي جلوگيري از چنين تحركاتي اتخاذ گردد. وي با اشاره به اينكه هدف از برگزاري نشست باكو، لطمه زدن بر مناسبات دو كشور بود گفت: اين نشست هيچگونه ارتباطي با آزادي بيان نداشت چرا كه اجازه شركت و اظهار نظر مخالفان در اين نشست داده نشد و خبرنگاراني كه از قبل انتخاب شده بودند، جوي منفي عليه ايران ايجاد كردند. 

سفير كشورمان گفت: البته ما از آزادي تجمعات جانبداري ميكنيم و آمادهايم با حضور نمايندگان خود با برگزاري نشستي با حضور خبرنگاران ديدگاههاي طرفين مطرح شود كه مفهوم دموكراسي نيز همين است. وي افزود: جمع شدن نمايندگان يك ديدگاه منحرف، در پشت درهاي بسته با حضور خبرنگاراني كه بطور گزينشي دعوت شدهاند و بكار بردن عبارات توهين آميز عليه كشور دوست به معني دموكراسي نيست و اين اقدامات تاثير منفي بر مناسبات ميگذارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد تاثير روابط ايران و ارمنستان بر مناسبات ايران با آذربايجان گفت: مناسبات ايران و ارمنستان، عادي و بر اساس حسن همجواري است و همانطور كه علاقمنديم مناسباتمان با آذربايجان توسعه پيدا كند، خواستار توسعه مناسبات با ارمنستان نيز هستيم. وي تصريح كرد همكاريهاي خوب ما با ارمنستان هيچگونه تاثيري بر همكاريهاي خوبمان با آذربايجان نخواهد گذاشت.

پاكآيين در مورد آمادگي ايران براي ميانجيگري در مناقشه قرهباغ گفت اميدواريم مناقشه قرهباغ در كوتاهترين زمان ممكن حل و فصل شود و طولاني شدن اين مناقشه را به سود صلح و امنيت در منطقه نميدانيم. وي با تاكيد بر اينكه اعضاي غير منطقهاي گروه مينسك به حل اين مناقشه علاقمند نيستند و با طولاني كردن مناقشه قصد تامين منافع اقتصادي و سياسي خود را دارند افزود: جمهوري اسلامي ايران به عنوان رييس جنبش غيرمتعهدها و يك كشور تاثيرگذار در منطقه، با توجه به روابط خوب با آذربايجان و ارمنستان آماده است پيشنهادات خود براي حل مناقشه ارائه نمايد. 

منبع: ايسنا

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28131