توصيه مطلب
۱
 
مبارزه روی یخ
نويسنده: دیمیتری کازیونوف
 

مبارزه روی یخ
 

ايراس؛ سال ۱۹۳۸ در سالنهای سينماي اتحاد جماهیر شوروی فیلم «الکساندر نفسکی» به نمایش درآمد. "سرگی ایزنشتاین" کارگردان فیلم به خاطر این فیلم نشان «لنین»، جایزه «استالین» و درجه دکترای هنرشناسی را دریافت کرد. فیلم راجع به «پادشاه الکساندر نفسکی» قهرمان ملی روسیه است که سال ۱۲۴۲ به دست یک شوالیه آلمانی در جنگ کنار دریاچه «چودسک» شکست خورد. پس از حمله "هیتلر" به اتحاد جماهیر شوروی، این فیلم به پرده نمایش بازگشت. سربازان شوروی در فواصل بین جنگها این فیلم را تماشا میکردند. فیلم الکساندر نفسکی در آن زمان با موضوع میهنپرستی و پیروزی مردم روس بر اشغالگران آلمانی، سربازان روس را برای جنگ با نازیها تشویق می کرد.

الکساندر نفسکی سال ۱۲۲۱ميلادي متولد شد. او پادشاه «نووگوراد» واقع در شمال سرزمین روسيه بود. پادشاه جوان توانایی نظامی خود را از ۱۹ سالگی به نمایش گذاشته و توانست در کنار رودخانه «نِوا» ارتش سوئد را شکست دهد. از همان زمان، مردم نام او را پادشاه الکساندر نفسکی گذاشتند. اما در فاصله کمی پس از این واقعه، فرمانده جوان با دشمنی سرسختتر از قبل رو به رو شد.

اواخر قرن یازده میلادی، شوالیههای صلیبی آلمان به دعوت پاپ رم به پریبالتیک حمله کردند. آلمانها موفق شدند به بهانه گرویدن قبایل بتپرست به دین مسیحیت دولت خود را به نام «اردوگاه لیونسک» تشکیل دهند. مهاجمین قصد توقف نداشتند. آنها تصمیم گرفتند یورش به سمت شرق و روسیه را ادامه دهند. 

سال ۱۲۴۰ الکساندر نفسکی به دليل ميانهي بدش با اشرافزادگان نوگوراد، آنجا را ترک گفت. زمانی که شوالیههای لیونسک از این موضوع مطلع شدند، به مرزهای روسیه حمله کردند. اشرافزادگان که الکساندر را از آن شهر بیرون رانده بودند، مجبور به زیرپاگذاشتن غرور خود شده و سفیری را به سوی پادشاه فرستاده از او خواهش کردند که به شهر بازگردد. الکساندر به خاطر خطراتی که شهر را تهدید میکرد، مصلحت را در صلح و آشتی دید. او بلافاصله وارد عمل شده، ابتدا قلعه را مجددا تحت تسلط خود درآورد و شوالیههای غاصب را از سرزمین روس بیرون راند. پس از آن، پادشاه به سمت شهر اشغال شده «پسکوف» حرکت کرد. مردم شهر که از آلمانها نفرت داشتند، دروازههای شهر را به روی الکساندر گشودند و در فاصله کمی توانست سایر شهرها را نیز از اشغال دشمنان خارج کند. الکساندر نفسکی ضربات حساسی به آلمانها وارد ساخت، اما جنگي سرنوشتساز همچنان در پیش رو بود.

روز پنجم آوریل سال ۱۲۴۲، نیروهای اصلی اردوی لیونسک و پادشاهی نوگوراد بر روی دریاچه چودسک که از سرما یخ زده بود به جنگ هم رفتند. الکساندر به خوبی نیروی دشمن را ارزیابی کرد. او میدانست که ارتش آلمان قوی است. با شوالیههای قوی سواران زرهپوش صف دشمن را شکست و پس از آن پیاده نظام حمله کرده و دشمن را منهدم ساخت. الکساندر سورپرایزی برای ارتش آلمان آماده کرده بود. پشت سر دشمنان دریاچهای قرار داشت که ساحل آن مرتفع بود. شوالیهها را در آنجا مستقر کرد. در مرکز ارتش الکساندر شبه نظامیان پیاده قرار داشتند. آنها باید اولین و خطرناک ترین ضربه را بر ارتش آلمان وارد میکردند. حلقه سوارکاران و جنگجویان منتخب پادشاه در جناحها قرار گرفته بودند. حمله آنها باید سرنوشتساز میشد. همه چیز به همان ترتیبی پیش رفت که الکساندر محاسبه کرده بود. شوالیهها مرکز ارتش روس را شکافتند، اما در مقابل ساحل متوقف شدند. حمله ناموفق بود، آنگاه سوارکاران روس بر دشمن حمله کردند. 

مبارزه خصمانهای درگرفت، بنا به گفته تاریخنویسان، یخ دریاچه معلوم نبود، تمام سطح یخ با خون پوشیده شده بود. در یادداشتهای آلمانهای لیونسک آمده است: «برادران شوالیه تا آخرین قطره خون خود دفاع کردند، اما شکست خوردند.» روسها دشمنان درحال فرار را تعقیب کردند. بسیاری از شوالیهها در میان یخها فرو رفته و غرق شدند. تکههای بزرگ یخ آنها را به قعر دریاچه فرستادند. این جنگ روسها را تاریخنویسان «جنگ یخی» نام گذاردند، پس از شکست در دریاچه چودسک، شوالیهها مجبور به امضای قرارداد صلح با الکساندر شدند.

با گذشت یکصد سال، تاریخنویسانی که درباره جنگ یخی تحقیق کردهاند هنر نظامی پادشاه را ستودهاند. برای اولین بار در تاریخ جنگها که غالبا از پیاده نظام تشکیل میشد، توانستند سوارکاران شوالیه را شکست دهند. تا قبل از آن، هیچگاه روسها دشمنان در حال فرار را تعقیب نمیکردند و ضمن باقی ماندن در جبهه جنگ، در کنار کشته شدگان به جشن و سرور میپرداختند. اما الکساندر به سپاه خود دستور داد که شوالیهها را دنبال کنند و آنها را به طور کامل شکست دهند. 

جنگ یخی باعث شد که برای یک دهه تهاجم اردوی لیونسک علیه پادشاهیهای روس متوقف شود. این پیروزی درخشان یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ نظامی روسیه است. 

نویسنده: دیمیتری کازیونوف

ترجمه :
فرزانه شفيعي


منبع:
صدای روسیهپایان متن/

Share/Save/Bookmark
مرجع : راديو صداي روسيه
کد خبر: 33252