توصيه مطلب
۰
 
ماهنامه شماره 21 (آذر و دي 1387)
 

ماهنامه شماره 21 (آذر و دي  1387)
 
فهرست مطالب

بررسی روابط ایران و روسیه 
گفتگو: با دكتر مهدي سنايي 

زندگي و انديشه هاي رودکي 
نويسنده: دکتر بهرام اميراحمديان 

افول هژموني آمريكا در مقابله با ايران، روسيه و چين 
نويسنده: رضا حجت شمامي 

سامانه دفاع موشكي؛ تقابل نوين روسيه و آمريكا 
نويسنده: شعيب بهمن 

فساد نهادينه در روسيه 
نويسنده: عليرضا نوري 

مليگرايي و نژادپرستي در روسيه 
نويسنده: دكتر مهين السادات صمدي 

تحول جايگاه كشورهاي آسياي مركزي در منطقه و جهان 
نويسنده: فاطمه عطري 

مناقشات قومي در قفقاز شمالي و راهكارهايي براي سياست قفقازي ايران 
نويسنده: حامد کاظم زاده 

نام درياي شمال ايران در اسناد و منابع تاريخي و ملاحظاتي پيرامون آن 
نويسنده: سيدرضا ميرمحمدي
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 380