توصيه مطلب
۰
 
خواست طرفداران ساكاشويلي براي باقی ماندن وی در سمت ریاست‌جمهوری
 

ايراس: گروهی از طرفداران "میخائیل ساآکاشویلی" با انتشار دادخواستی در حال جمع آوری امضاء برای حمایت از باقی ماندن وی در سمت ریاستجمهوری گرجستان تا پایان این دوره هستند. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ یک جنبش اجتماعی گرجستان که خود را «میهن پرستان» نام گذاشته اند، شروع به جمع آوری امضاء در حمایت از "میخائیل ساآکاشویلی" رئیسجمهوری گرجستان نمودهاند.

اعضای این جنبش در دادخواستی متنی که در صفحه «فیس بوک» آنها منتشر شده، یادآوری کردهاند که بر اساس قانون اساسی گرجستان، ساآکاشویلی باید تا پایان دوره ریاستجمهوری خود در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ در این سمت باقی بماند. تهیه کنندگان این درخواست اعلام کردهاند، کسانی که در خصوص ادامه دوره ریاستجمهوری ساآکاشویلی تردید دارند، علیه کشور و قانون اساسی گرجستان اقدام میکنند و همچنین به انتخاب اکثریت مردم گرجستان در انتخاب ساآکاشویلی بعنوان رئیسجمهوری این کشور بی احترامی میکنند.

جمع آوری امضاء در حمایت از ساآکاشویلی تا تاریخ ۲۰ ژانویه ادامه خواهد داشت. بعد از شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی اول ماه اکتبر سال ۲۰۱۲، ائتلاف مخالفین ساآکاشویلی تحت عنوان «آرزوی گرجستان» کابینه وزراء دولت را به ریاست "بیدزینا ایوانیشویلی" تشکیل داد. بعد از آن بسیاری از همقطاران ساآکاشویلی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و در سراسر کشور ابتکارعمل جمع آوری امضاء برای استیضاح رئیسجمهور ساآکاشویلی بلند شد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 27195