توصيه مطلب
۰
 
وضعيت نظامي ازبكستان
 

وضعيت نظامي ازبكستان
 
دکترین نظامی
در سال ۱۹۹۵م طرح دکترین نظامی ازبکستان در مجلس عالی این کشور مورد بحث قرارگرفته به تصویب رسید که بر آن اساس: ازبکستان سیاست خارجی و دفاعی خود را بر اساس اصول همزیستی مسالمت آمیز با تمام کشورها، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشور ها، احترام به حق حاکمیت و استقلال و همچنین تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای دولتی استوار ساخته است.

ارتش در ازبکستان
در تابستان ۱۹۹۲ شورای عالی جمهوری ازبکستان قانون دفاعی کشور را تصویب کرد. در قانون مذکور تشکیل نیروهای نظامی کشور تصریح شده است. براساس این قانون، نیروهای نظامی ازبکستان از واحد های زمینی، هوایی، نیروهای دفاع هوایی، نیروهای هوابرد و نیز گارد ملی تشکیل شده است. این قانون تصریح می کند که ازبکستان یک کشور بیطرف بوده، تاسیسات نظامی آن صرفا مقاصد دفاعی دارد.

نیروی زمینی: بخش اعظم ارتش را به خود اختصاص می دهد. که شامل یک لشکر هوابرد و یک لشکر هنگ هلی کوپتر هجومی است. از نظر تجهیزات نظامی ۲۸۰ دستگاه تانك و ۷۰۰ دستگاه نفربر آبی – خاکی و ۷۸۰ قبضه توپ و خمپاره و موشک انداز چند لوله ای دارد. همچنین نیروی زمینی دارای ۲۴ فروند هلی کوپتر است. نیروی زمینی دارای پایگاههايي در ترمذ با ۶ هزار نفرنیرو، در فرغانه با ۳۵۰۰ نفر نیرو و دارای یک تیپ در چرچیق است.

نیروی هوایی: ازبکستان قریب بر ۵۰۰ هواپیما دارد. که شامل انواع هواپیما ها از قبیل: سوخو، میگ و... تعدادی هلی کوپتر در اختیار دارد. برای دفاع هوایی نیز ۱۰۰ فروند موشک زمین به هوا و ۳۰ فروند هواپیمای سوخو ۲۷ در نظر گرفته شده است. پایگاههای عمده آن در تاشکند، چرچیق، فرغانه، اندیجان، قرشی و خوقند قرار دارند و گارد ملی ازبکستان دارای ۱۰۰۰-۷۰۰ نیرو است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24430