توصيه مطلب
۰
 
دوماهنامه شماره 27 (بهمن و اسفند 1388)
 

دوماهنامه شماره 27 (بهمن و اسفند 1388)
 
فهرست مطالب

دکترین جدید نظامی روسیه و مخاطرات ناتو 
مصاحبه: با امین الحطیط 

اوکراین؛ از انقلاب نارنجی تا پیروزی آبی
نويسنده: شعيب بهمن 

ترمیدو مخملی در انقلاب نارنجی
نويسنده: رضا حجت شمامی 

اعلام قفقاز شمالی به عنوان هشتمین منطقه فدرال روسیه، اسباب و اهداف
نويسنده: خدايار براري

دیدگاه متمایز مدودیف و پوتین به دموکراسی و حقوق بشر
نويسنده: الهه كريمي 

نگاهی به جایگاه نوروز در آسیای مرکزی
نويسنده: علي ميرزايي 

رویکرد رسمی و عرفی به اسلام در جمهوری آذربایجان
نويسنده: الين سليمانوف 

نگاهی به مراحل قیام جنبش باسماچیان
نويسنده: مصطفي باباجاني
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 928