توصيه مطلب
۰
 
وضعيت اجتماعي تاجيكستان
 

وضعيت اجتماعي تاجيكستان
 

جامعه
سن حدود نیمی از جمعیت تاجیکستان زیر ۱۴ سال است. تاجیکها بزرگترین گروه قومی در این کشور هستند و اقلیت ازبک حدود یک چهارهم جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. بیش از نیمی از جمعیت تاجیکستان به زراعت و فقط یک پنجم آن در بخش صنعت فعالند. زبان تاجیکی با فارسی که در ایران تکلم می شود و دری در افغانستان از یک ریشه است و شباهت فراوان دارد. 

رسانهها
علاوه بر شبکه رادیو و تلویزیون دولتی که عرصه رسانه ای این کشور را در احاطه دارد، بیش از ۳۰ شبکه تلویزیونی سراسری و منطقه ای و تعداد معدودی رادیوی خصوصی در تاجیکستان مشغول فعالیت هستند که تولید اصلی آنها برنامه های تفریحی است. نخستین شبکه رادیوی مستقل شهر دوشنبه در سپتامبر سال ۲۰۰۲، پس از چهار سال انتظار برای کسب مجوز، آغاز به کار کرد. بیش از ۲۰۰ نشریه مجوز رسمی دارند. بعضی از آنان دولتی و شماری دیگر وابسته به احزاب و گروههای سیاسی هستند. به گزارش سازمانهای مدافع حقوق رسانه ها، آزادی مطبوعات در تاجیکستان، با وجود تاکید برآن در قانون اساسی کشور، رعایت نمی شود. به گفته گزارشگران بدون مرز، سازمان بین المللی دفاع از خبرنگاران، حکومت تاجیکستان خبرنگاران مستقل را تحت فشار قرار می دهد. اکثر چاپخانه های کشور و سیاست رسانه های دولتی به شدت کنترل می شود. طبق ارزیابی یکی از وزرای دولت تاجیکستان در سال ۲۰۰۷ حدود یک میلیون نفر در این کشور به شبکه اینترنت دسترسی دارند. 

نشريات
منبر خلق - نشريه متعلق به حزب خلق دموکراتیک، حزب حاکم
جمهوريت - نشريه دولتی به زبان تاجيکی، با سه بار چاپ در هفته
خلق آوازی - نشريه دولتی به زبان ازبکی، با سه بار چاپ در هفته
نارودنايا گازتا - نشريه دولتی به زبان روسی، با سه بار چاپ در هفته
نيروی سخن - هفته نامه خصوصی به زبان تاجيکی
ندای رنجبر - هفته نامه به زبان تاجيکی متعلق به حزب کمونيست
تاجيکستانا گلوس- هفته نامه به زبان روسی متعلق به حزب کمونيست
تاجيکستان - هفته نامه مستقل به زبان تاجيکی
نجات - هفته نامه به زبان تاجيکی متعلق به حزب نهضت اسلامی 

تلويزيونها
تلويزيون تاجيکستان - شبکه تلويزيون دولتی
تلويزيون ملی سغد - شبکه تلويزيون دولتی در شمال کشور
تلويزيون ختلان - شبکه تلويزيون دولتی در جنوب کشور 

راديوها
راديو تاجيکستان - راديوی دولتی که دو شبکه سراسری دارد
راديو تاجيکستان - بخش خارجی راديوی دولتی
راديو صدای دوشنبه - راديوی دولتی پايتخت
راديو آسيا پلاس - اولين راديوی مستقل پايتخت
راديو وطن - راديوی مستقل در پايتخت
راديو تیروز - راديوی مستقل در خجند


خبرگزاریها
آسيا پلاس - خبرگزاری مستقل
خاور - خبرگزاری دولتی
ورارود - خبرگزاری مستقل

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24458