توصيه مطلب
۰
 
همكاري‌هاي هسته‌اي تهران و مسكو
 

همكاري‌هاي هسته‌اي تهران و مسكو
 

ايراس؛ ايران و روسيه در حال بحث در مورد برنامهای برای ساخت یک نیروگاه هستهای جدید در بوشهر، با مجموعه ساخت و ساز جديد در سال آینده هستند. 

به گزارش ايراس به نقل از ريانووستي، "علي اكبر صالحي" رئیس سازمان انرژی اتمی ايران گفت: "با پیشرفتهای انجام شده در مذاکرات ژنو، در سال آینده ما ساخت و ساز در یکی دیگر از نیروگاه هستهای در بوشهر را آغاز خواهيم كرد." 

در اين ارتباط "دمیتری راگوزین" معاون نخستوزیر روسيه در امور دفاعی و فضایی برای گفت و گو در ارتباط با موضوع هستهای و راههای گسترش همکاریهای تهران - مسکو در حوزه انرژی هفته گذشته به ایران سفر کرد. این سفر به دلیل همزمانی با برگزاری سومین نشست هستهای ایران با گروه ۱+۵ در ژنو اهمیت مضاعفی داشت.

ايران و روسيه در حالي اقدام به مذاكرات براي ساخت  يك نيروگاه هستهاي جديد ميكنند كه نیروگاه اتمی بوشهر پس از انتظاری ۳۷ ساله، تقريبا 2 ماه قبل به طور رسمی به ایران تحویل داده شد.  با وجود اينکه زمان آغاز به کار نيروگاه اتمي بوشهر از سوي مقامات روسيه سال ۲۰۰۰ اعلام شده بود، ولي خلف وعدههاي مکرر روسها مانع از اجرايي شدن آن در سال 2000گرديد. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هستهای کشور یکهزار مگاوات قدرت دارد که با همکاري روسيه ساخته شده است. شایان ذکر است مراحل ساخت و آغاز به کار اين نيروگاه افت و خيزهاي بسياري داشت. 

 پیامدهای تحولات اخیر در روابط هسته­ای ایران و گروه۱+۵ را میتوان از دو بعد مورد ارزیابی قرار داد: يكي روابط ايران و غرب و بطور كلي جامعه بينالمللي و ديگر تحول در روابط ايران و روسيه. بايد گفت مسكو درست زماني اقدام به تحويل نيروگاه بوشهر به ايران كرد كه خبرهايی از مذاكرات و توافقات ايران 1+5 شنيده ميشد. عدهاي از كارشناسان معتقدند روسيه هنگامي كه روابط ايران به سمت غرب ميرود به سمت ايران ميآييد. 

باید توجه داشت كه تأخيرهاي مکرر در راهاندازي و بهرهبرداري از نيروگاه بوشهر، به چهره و توانمندي روسيه در سطح منطقهاي و بينالمللي آسيب ميرساند و نشان از مستقل نبودن سياست روسيه در ارتباط با ايران دارد، لذا بهتر است ايران براي همكاري با روسيه در بخش هستهاي اين نكات را در نظر بگيرد. 

انتهاي متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32197