توصيه مطلب
۰
 
صدها سال است که غرب روسیه را خودی تلقی نمی کند
 

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در مصاحبه با مجله دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو به انتقاد از عملکرد غرب در همکاری با روسیه می پردازد و معتقد است شرکای غرب منافع کشورش را نادیده می گیرند.
صدها سال است که غرب روسیه را خودی تلقی نمی کند
 
ایراس؛ "سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه با مجله دانشگاه دولتي روابط بين المللي مسکو، اعلام نمود روسيه به عنوان فعالترين ارائه کننده سیاست مستقل زير فشار غرب قرار گرفته است.
وي گفت طي ربع قرن گذشته ما با شرکا در اروپا-آتلانتيک در مورد راه اندازي روابط راهبردي صحبت کرده و ساختارهاي مشترکي تأسيس کرده ایم و بیانیه های سیاسی برای ایجاد فضای واحد امنیت و ثبات امضا کردیم که بايد به اين امر کمک مي کردند.

لاوروف افزود: "ولي شرکاي غربي همزمان دستور کار خود را پيش مي بردند، در بسياري موارد منافع روسيه را ناديده ميگرفتند، مشغول گسترش ناتو بودند، در مجموع براي پيش راندن فضاي ژئوپلتيک تحت کنترل خود تا نزديکي مرزهاي روسيه تلاش کردند.
 
به گفته وي، اين تصور بروز ميکند که روسيه به عنوان فعالترين ارائه کننده ديدگاه مستقل در جهان کنوني که سياست مستقل را حق طبيعي خود تلقي ميکند زير فشار قرار گرفته است. وزير امور خارجه روسيه تاکید می کند: "اين خط مشي البته با ادعاي هر کسي در مورد موقعيت استثنايي خود آن همخوان نيست."
 
سرگئي لاوروف در مورد بحران اوکراين اعلام نمود آنچه در اوکراين رخ داد نقطه اوج خط مشي بازدارندگي غرب نسبت به روسيه طي ساليان طولاني بود. وي گفت صدها سال است غرب عادت کرده روسيه را خودي تلقي نکند، هرچند روسيه حداقل طي سيصد سال گذشته بخش لاينفک فرهنگ و سياست اروپا بوده است و دوران شرکت فعال روسيه در امور اروپايي دوران ثبات و آرامش در قاره بود.
 
وزیر امور خارجه روسيه خاطر نشان کرد متأسفانه پس از فروپاشي شوروي، خط مشي بازداشتن کشور ما به شکل ملايم تر پياده مي شد و روسیه بيشتر به عنوان رقيب تلقي مي شد تا شريک. باید توجه داشت خودداري از تعامل راه حل نيست.
 
لاوروف همچنين گفت: "خودداري از تعامل در مبارزه با چالش هاي جهاني نمي تواند راهي براي روابط روسيه و غرب باشد. وزير امور خارجه روسيه اطمينان داد "به رغم قدم هاي غيردوستانه شرکاي غربي، ما همچنان با به کار گيري نقشه ها و برنامه های صاف و ساده رويارويي روسيه با غرب مخالفت میکنیم. روسيه آماده مشارکت سازنده در حل مسائل بین المللی، البته بر اساس احترام مقابل و برابر، ميباشد." 

وی با اشاره به این موضوع که چالش هاي جهاني در رابطه با آغاز بحران اوکراين از بین نمي رود ادامه داد: "کافي است جنگ تمام عياري که افراط گرايان در عراق و سوريه راه انداختند، مسئله رويارويي فلسطين و اسرائيل، اوضاع افغانستان را به ياد آورد. همچنين بحران هاي آفريقا را هم از ياد نبريم. ما قبلاً در چاد و جمهوري آفريقاي مرکزي به کمک اتحاديه اروپا شتافته و همراه هم با دزدان دريايي مقابله کرده بوديم."
 
وزیر خارجه روسیه تأکيد نمود: "رويارويي با چالش هايي چون تروريسم، قاچاق مواد مخدر، گسترش تسليحات کشتار جمعي، مهاجرت غير قانوني، تغيير اوضاع جوي و بسياري امور ديگر فقط با مساعي مشترک ميسر ميشود." وی تصریح کرد: "خودداري از تعامل نه براي غرب و نه روسيه نميتواند راهي براي روابط روسيه و غرب تلقي شود."
 
رئيس دستگاه ديپلماسي روسيه در انتها گفت: "ولي اين هم روشن است که بازگشت به مدل سابق روابط، مدل غير دوستانه نسبت به روسيه، مدل روابط مملو از استانداردهاي دوگانه هم در کار نخواهد بود. نميشود پيوسته حقوق بين المللي را در رابطه با مقاصد يکجانبه کسی تغيير داده و اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل را با تعبير غير منصفانه تصميمات آن بهم زد." وی افزود بايد با صداقت، با رعايت حقوق بينالمللي و در وهله اول منشور سازمان ملل کار کرد». 

منبع: فیسبوک دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه و رئیس موسسه مطالعات ایران و اوراسیا؛


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37084