توصيه مطلب
۰
 
روز زبان‌شناسي در روسيه
 

25 می بزرگداشت زبانشناسی در کشور روسیه می باشد.
روز زبان‌شناسي در روسيه
 
ایراس؛ زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانههای کلامی و نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشهها به کار برده میشود و از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است از اين ابزار در جهت برقراري ارتباط با همنوعان و ایجاد رابطه تفهیم و تفاهم بهره برده است. از اينرو زبانشناسي را علمی ميدانند که به مطالعه و بررسی روشمند زبان میپردازد.

اين ابزار مهم ارتباطي، در هر كشور وسيلهاي خاص به حساب ميآيد كه شايد بتوان بدين وسيله به هويت آن كشور پي برد. در بين همه زبانهاي زنده دنيا از انگليسي و فرانسه گرفته تا زبان عربي و اسپانيايي، زبان روسي نيز از جايگاه برتري برخوردار است. 

زبان روسي از پرگویندهترین زبانهاي اروپا است كه از میان زبانهای اسلاوی دارای بیشترین پراکندگی متکلمین نيز ميباشد. این زبان در اروپای شرقی و شمال شرق آسیا و به ویژه در روسیه و سایر کشورهای تشکیل دهنده شوروی سابق صحبت میگردد. روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است كه هشتمین زبان پرمتکلم جهان نيز محسوب ميشود. 

کشور روسيه ۲۵ مي را به عنوان روز بزرگداشت زبانشناسي تعيين كرده است. قطعاٌ علت اين امر اين است كه با تعيين اين روز جايگاه زبان روسي و ادبيات غني و اساتيد بزرگ زبان شناسي آن در ياد مردمان این کشور ماندگارتر خواهد شد.


پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36049