توصيه مطلب
۰
 
تاريخ اكراين
 

تاريخ اكراين
 

پیش از تاریخ
سکونت انسان در اکراین به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد، زمانی که در دوران نوسنگی فرهنگ کوکوتنی-تریپلی در منطقه وسیعی گسترش یافت که بخشهایی از اکراین امروزی شامل تریپیلیا و تمام منطقه دنیپر و دنیستر را در بر میگرفت. 

در عصر آهن، این سرزمین محل سکونت کیمریها، سکاها و سرمتیها بود و بین ۷۰۰ تا ۲۰۰ قبل از میلاد نیز بخشی از سرزمین سکاها به حساب میآمد. بعدها، مستعمرات یونان باستان، روم باستان و امپراطوری روم شرقی، مانند تایراس، اولبیا و هرموناسا در اوایل قرن ششم قبل از میلاد در کنار دریای سیاه تاسیس شدند و در اواسط قرن ۶ بعد از میلاد رونق خوبی پیدا کردند.
 
دوران طلایی کیيف 

دوران استعمار 

جنگ جهانی اول و انقلاب 

بین جنگ جهانی اول و دوم 

جنگ جهانی دوم 

استقلال

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24429