توصيه مطلب
۰
 
جنگ ‌بر ‌سر ‌قره‌باغ اجتناب‌ناپذير است!
 


ايراس: ‌آلکساندر ‌خرامچیخین ‌طي مقاله‌اي در روزنامه ‌»اخبار ‌مسکو»‌ ‌که ‌مفسر ‌نظامی ‌است، ‌خاطرنشان ‌می‌کند ‌که ‌در ‌حالی ‌که ‌مناقشه ‌بر ‌سر ‌ناگورنی ‌قره‌باغ ‌از ‌مرکز ‌توجه ‌کشورهای ‌جهان ‌دور ‌شده ‌است، ‌جنگ ‌جدید در ‌این ‌منطقه ‌اجتناب ‌ناپذیر ‌به ‌نظر ‌می‌آید. ‌این ‌نتیجه ‌عدم ‌تمایل ‌طرفین ‌به ‌سازش ‌است. ‌به گزارش ايراس؛ نویسنده ‌مقاله ‌به ‌مقایسه ‌توان ‌نظامی ‌ارمنستان ‌و ‌آذربایجان ‌پرداخته ‌و ‌می‌نویسد ‌که ‌آذربایجان ‌از ‌امکانات ‌مالی ‌بیشتر ‌برخوردار ‌است ‌ولی ‌طرف ‌ارمنی ‌مواضع ‌دفاعی ‌آماده ‌شده‌ای ‌دارد. ‌
ارمنستان ‌باید ‌در ‌این ‌مناقشه ‌به ‌امکانات ‌خود ‌امیدوار ‌باشد ‌زیرا ‌روسیه ‌تنها ‌برای ‌پیشگیری ‌از ‌مداخله ‌ترکیه ‌در ‌جنگ ‌می‌تواند ‌وارد ‌این ‌مناقشه ‌شود. ‌نویسنده ‌مقاله ‌به ‌این ‌نتیجه ‌می رسد ‌که ‌به ‌نفع ‌طرف ‌ارمنی ‌است ‌که ‌جنگ ‌بزودی ‌شروع ‌شود ‌زیرا ‌در ‌غیر ‌این صورت ‌برتری ‌اقتصادی ‌و ‌نظامی ‌آذربایجان ‌بیش ‌از ‌حد ‌افزایش ‌خواهد ‌یافت. ‌نویسنده ‌معتقد ‌است ‌که ‌هر ‌دو ‌طرف ‌جنگ ‌را ‌می‌خواهند ‌و ‌فقط ‌درباره ‌مواعد ‌مطلوب ‌آغاز ‌جنگ ‌با ‌هم ‌اختلاف ‌نظر ‌دارند.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 21819