توصيه مطلب
۱
 
نوروز در ازبكستان
 

نوروز در ازبكستان
 

ايراس: مردم ازبكستان پس از رهايي از سلطه اتحاد جماهير شوروي و به بركت استقلال هر سال نوروز را به عنوان يكي از عمدهترين جشنهاي ازبكستان گرامي ميدارند. اقوام مختلف نوروز را در اين كشور به شكلها و در ابعاد متفاوت جشن ميگيرند و بيشتر آنها نوروز را بدرقه فصل زمستان و پيشواز فصل بهار ميدانند. نوروز همانند ايران در ديگر مناطق آسياي مركزي و كشورهاي خاور نزديك جشن گرفته ميشود. طي روزگار متمادي جشن نوروز از لحاظ مضمون عميقتر و در ظاهر نيز از غنا و شكوه بيشتري برخوردار شده است. 

اين جشن از قرون گذشته تاكنون در شهرهايي مانند بخارا، سمرقند، خوارزم، خوقند و شهرسبز باشكوه و شوكت خاصي برگزار شده كه آثار آن را در لابهلاي صفحات تاريخ ميتوان مرور كرد. با وجودي كه به علت عدم برگزاري جشن نوروز در دوران شوروي سابق (۷۰ سال دوران كمونيسم)، اين مراسم ريشههاي خود را از دست داده و كم رونق شده بود در آستانه استقلال برقراري مجدد جشنهاي مردمي توجه جامعه را به خود معطوف كرد. 

به همين علت در فوريه(اسفند) سال ۱۹۸۹ ميلادي در ازبكستان درباره تجليل "جشن نوروز" تدابيري اتخاذ شد و به تصويب رسيد و در پي آن در مارس(فروردين) سال ۱۹۹۰ ميلادي جشن همگاني و مردمي "نوروز" به عنوان روز تعطيل اعلام شد كه اين امر مورد استقبال مردم اين كشور قرار گرفت.

تشکیل ستادهای برگزاری جشنهای نوروز
 
تدارك براي برگزاري جشن نوروز از دو تا سه ماه قبل آغاز ميشود. ستادهاي بزرگداشت جشن در كل كشور، استانها، شهرها، مناطق و كارخانهها ايجاد ميشوند و برنامهها و تدابير لازم را براي استقبال از نوروز تعيين و آغاز ميكنند. پيش از برگزاري جشن شهرها و روستاها، محلهها، گذرها و كارخانهها ظاهري عيدانه پيدا ميكنند. در آستانه نوروز كارهاي خيرخواهانه نظير كمك به نيازمندان، عيادت از بيماران و سالخوردگان صورت ميگيرد.
 
آیین نوروزی
در روز نوروز سمنك، حليم، سنبوسهاي گياهي از سبزيجات، به ويژه آش پلو و طعامهاي گوناگون پخته ميشود. دختران لباسهاي زيبا ميپوشند و هنرمندان به نغمهسرايي ميپردازند. در همهجا آهنگ و نواي نوروز طنين انداز ميشود. به ويژه بچهها با خوشحالي زياد مشغول بادبادكبازي ميشوند. در باغ ملي "علي شير نوايي" شهر تاشكند نيز هر سال نمايشهاي زيبا و جالب نوروزي با حضور رييس جمهوري ازبكستان، نمايندگان سازمانهاي بين المللي و سفراي كشورهاي مختلف مقيم اين كشور برپا ميشود. هنرپيشگان با سرودها و نواها و آهنگهاي دلنشين فرارسيدن بهار، احياي طبيعت، پاكي و پاكيزگي دلهاي انسان و آغاز كشت و كار بهاري را وصف و ترنم مينمايند. 

بدين منوال نوروز كه زماني در حكومت شوروي مورد تعقيب و تحقير قرار داشت، در زمان استقلال رواج و رونق تازهاي پيدا كرد و با اهداف استقلال هماهنگ شد و از لحاظ مضامين و پيامهاي انساني باز هم غناي بيشتري يافت. جشن نوروز در حال حاضر براي مردم اين كشور عامل پاكسازي روح و روان با طبيعت، عامل تحكيم مهر و مروت، دوستي، همبستگي، برادري ميان مردم، ترويج آسايش و اتحاد ميان اقوام مختلف، حفظ ثروتهاي طبيعي و دعوت به ترويج آن و پاكسازي اماكن عمومي است. 

منبع: now-ruz
 

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 22656