دوفصلنامه ايراس

10 تير 1391 ساعت 12:06


دوره انتشار: دوفصلنامه

موضوع: ويژه مطالعات ايران و منطقة اوراسيا


صاحب امتياز: موسسه مطالعات ايران و اوراسيا

مدير مسئول: دكتر مهدي سنايي

سردبير: دكتر داود كياني

هيأت تحريريه: دكتر بهرام اميراحمديان، دکتر احمد پاکتچی، دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی، دکتر ژند شکیب، دکتر فرهاد عطایی، دکتر سید عبدالعلی قوام، دكتر جهانگير كرمي، دكتر داود كياني، دکتر مهدی محقق، دکتر محمدرضا محمدی و دکتر احمد نقیب زادهمحل انتشار: تهران

تلفن: ۸۸۷۷۰۵۸۶-۸۸۷۹۲۴۹۶ (۰۲۱)

فاكس: ۸۸۷۷۰۵۸۶-۸۸۷۹۲۴۹۶ (۰۲۱)

نشاني: تهران، خيابان ولي عصر (عج)، بالاتر از پارك ساعي، كوچه شهيد اميني، پلاك ۲، واحد ۶، كدپستي: ۱۴۳۴۷۳۴۳۶۶


صندوق پستي: ۱۷۴۵-۱۴۶۶۵

سايت اختصاصي: www.iraneurasia.ir

نشاني الكترونيك: faslname@iraneurasia.ir 


کد خبر: 24597

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdcgun9x.ak9ty4prra.html

ایراس
  http://iras.ir