جنبة ضعيف آسيايي اتحادیه ‌اورآسیا

9 آذر 1390 ساعت 15:50


ايراس: ‌یوری ‌تاوروفسکی ‌در ‌مقاله در «کوریر ‌دیپلماتیک»؛ ‌تأکید ‌می‌کند ‌که ‌ابتکار ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌درباره ‌تشکیل ‌اتحادیه ‌اورآسیایی ‌توجه ‌کرده ‌جهانی ‌را ‌به ‌خود ‌جلب ‌کرده ‌است. ‌وی ‌اتهامات ‌»ابتدایی»‌غرب ‌به ‌احیای ‌امپراطوری ‌شوروی ‌را ‌رد ‌کرده ‌و ‌می‌نویسد ‌که ‌یک ‌نکته ‌باید ‌توضیح ‌داده ‌شود ‌و ‌آن ‌نقش ‌چین ‌در ‌رابطه ‌با ‌اتحادیه ‌آینده ‌است. ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌در ‌مقاله ‌خود ‌بر ‌همکاری ‌اتحادیه ‌با ‌اروپا ‌تأکید ‌زیادی ‌می‌کند ‌ولی ‌روابط ‌با ‌چین ‌را ‌نادیده ‌گرفته ‌است ‌و ‌این ‌در ‌حالی ‌است ‌که ‌چین ‌یکی ‌از ‌سه ‌مرکز ‌نیرومند ‌اورآسیا ‌(در ‌کنار ‌اتحادیه ‌اروپا ‌و ‌همگرایی ‌در ‌فضای ‌شوروی ‌سابق) ‌می‌باشد. ‌
تازه ‌چین ‌در ‌منطقه‌ای ‌که ‌اتحادیه ‌اورآسیایی ‌می‌تواند ‌دربر ‌گیرد. ‌طرح‌های ‌زیادی ‌دارد ‌که ‌توافق ‌با ‌چین، ‌ضمانت ‌اجتناب ‌از ‌مناقشات ‌است. ‌نویسنده ‌مقاله ‌به ‌معادلات ‌ژئوپلتیکی ‌در ‌قاره ‌اورآسیا ‌پرداخته ‌و ‌می‌نویسد ‌که ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌چگونگی ‌چالش‌های ‌ژئوپلتیکی ‌را ‌خوب ‌درک ‌کرده ‌و ‌حاضر ‌نیست ‌در ‌بازی‌ها ‌علیه ‌چین ‌شرکت ‌کند. ‌به ‌عقیده ‌نویسنده، ‌در ‌آستانه ‌عوض ‌شدن ‌رهبران ‌روسیه ‌و ‌چین ‌در ‌سال ‌2012 ‌باید ‌راه‌های ‌جدید همكاري ‌بین ‌دو ‌کشور ‌را ‌طراحی ‌کرد.


کد خبر: 20711

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdca60nu.49nw615kk4.html

ایراس
  http://iras.ir