نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۲۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۱
روسيه و آخرين تحولات سوريه

روسيه و آخرين تحولات سوريه

ايراس: در حالي كه تنش‌ها در سوريه رو به گسترش است و فشارهاي بين‌المللي بيش از پيش بر دولت بشار اسد افزايش يافته‌ است، تصميمات و اقدامات روسيه به عنوان يكي از حاميان بشار اسد و اعضاي دائم شوراي امنيت در ...

 
۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۵
نشست هشتاد و هشت

نشست هشتاد و هشت

موضوع: «ايران و روسيه بعد از گزارش آمانو»؛ دامنه و شرايط ماندگاري مواضع «حمايت‌گرانة» مسكو در قبال تهران ايراس: روابط ايران و روسيه در دورة پساشوروي فراز و فرودهاي مختلفي ...

 
۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۶
نشست هشتاد و چهارم

نشست هشتاد و چهارم

ايراس: هشتاد و چهارمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاي اين شورا به بررسي آخرين اخبار، تحولات منطقه اوراسيا و روابط ...

 
۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۷
نشست هشتاد و سوم

نشست هشتاد و سوم

ايراس: هشتاد و سومين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۰ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاي اين شورا به بررسي آخرين اخبار، تحولات منطقه اوراسيا و روابط ...

 
۲۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۹
نشست هشتاد و دوم

نشست هشتاد و دوم

ايراس: هشتاد و دومين نشست شورای علمي موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) مورخ دوشنبه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار، تحولات منطقة اوراسيا و روابط ايران با كشورهاي ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۶
نشست هشتاد و يكم

نشست هشتاد و يكم

ايراس: هشتاد و يكمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار، تحولات منطقة اوراسيا و روابط ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۶
نشست هشتادم

نشست هشتادم

ايراس: هشتادمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار، تحولات منطقة اوراسيا و روابط ايران ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۲
نشست هفتاد‌‌‌ و نهم

نشست هفتاد‌‌‌ و نهم

ايراس: هفتاد ‌‌‌‌‌‌و‌ نهمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۸
نشست هفتاد‌‌‌ و هشتم

نشست هفتاد‌‌‌ و هشتم

ايراس: هفتاد ‌‌‌‌‌‌و‌ هشمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۵
نشست هفتاد‌‌‌ و هفتم

نشست هفتاد‌‌‌ و هفتم

ايراس: هفتاد ‌‌‌‌‌‌و‌ هفتمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۵
نشست هفتاد و ششم

نشست هفتاد و ششم

ايراس: هفتاد ‌‌‌‌‌‌و‌ ششمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۳ خرداد در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين ...

 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۹
نشست هفتاد‌‌‌ و‌ پنجم

نشست هفتاد‌‌‌ و‌ پنجم

ايراس:هفتاد و ‌پنجمين نشست شوراي علمي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز دوشنبه ۱۳ ارديبهشت در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقة اوراسيا و ...