نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۰
مطالعات ايران‌شناسي و آموزش زبان فارسي در روسيه

مطالعات ايران‌شناسي و آموزش زبان فارسي در روسيه

۱- موسسات ايران‌شناسي در مسكو ۱-۱- انستيتوي كشورهاي آسيا و آفريقا انستيتوي زبان‌هاي شرقي در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه مسكو تأسيس يافت كه بعداً به انستيتوي آسيا و آفريقا تبديل شد. گروه‌هاي ...