نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۱۷
شاعران برجسته قدیم ایران

شاعران برجسته قدیم ایران

شاعران برجسته قدیم ایران رودکی سمرقندی ‌ابو عبدالله جعفر رودکی که از او به عنوان پدر شعر پارسی نام می‌برند، در قریه بنج از قراء رودک سمرقند متولد شد. یعضی او را کور مادر زاد دانسته اند و عقیده ...