نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۱۴
صنايع دستي استان هاي ايران(بخش دوم)

صنايع دستي استان هاي ايران(بخش دوم)

صنایع دستی استان خراسان يکی از ابزارهای مهم برای شناخت ويژگی فرهنگی و قومی هرمنطقه شناخت صنايع دستی آن منطقه می‌باشد. آثار ارزشمند به يادگار مانده حکايت از ذوق و استعداد وصف ناپذيری می‌کنند ...

 
۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۰
صنايع دستي استان‌هاي ايران(بخش اول)

صنايع دستي استان‌هاي ايران(بخش اول)

صنايع دستي آذربايجان شرقي دراستان آذربايجان شرقی رشته‌های گوناگون صنايع دستی وجود دارد. از مهمترين صنايع دستی استان می‌توان از قالی بافی ياد کرد. رشته‌هايی که در حال حاضر فعال است عبارت ...